Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Rugăciunea lui Iisus este desăvârșită

Adaugat la noiembrie 28, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Paisie Velicikovski

Această cale a rugăciunii duce mai repede spre mântuire, decât cea a psalmilor, canoanelor ori rugăciunilor obişnuite pentru cărturari. Precum este bărbatul desăvârşit pe lângă un adolescent, tot aşa şi această rugăciune este pe lângă cuvintele scrise de cărturar, adică pe lângă o rugăciune, scrisă în mod artificial.
Continuare…

Postul este cununa celor ce se înfrânează

Adaugat la noiembrie 27, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Post

Postul ocrotește toate virtuțile. Este începutul nevoinței duhovnicești, cununa celor ce se înfrânează, frumusețea fecioriei și a sfințeniei, strălucirea înțelepciunii, începutul vieții creștinești, maica rugăciunii, izvorul înfrânării și al chibzuinței. El ne învață isihia și precede toate faptele bune.” (Sfântul Isaac Sirul)
Continuare…

Viața să-ți fie ca un izvoraş curat, care să nu sece niciodată!

Adaugat la octombrie 23, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sfintii de la Optina

Dragă N.! Nu fi ca o muscă sâcâitoare, care uneori zboară de jur-împrejur, iar alteori mai şi înţeapă, necăjind pe cei din jur, ci fii ca albina înţeleaptă, care primăvara îşi începe lucrul cu osârdie şi spre toamnă termină fagurii cu miere, dulci ca notele cântate cu măiestrie. De faguri te îndulceşti, iar notele le asculţi cu plăcere…
Continuare…

Pildă despre smerenie

Adaugat la octombrie 18, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Pilde si povestiri, Siluan Athonitul

Despre mândrie Stareţul (Sfântul Siluan) spunea că nu este capăt pretenţiilor sale. În scrierile lui aflăm următoarea pildă:

„Un vânător iubea să cutreiere pădurile şi ţarinele după vânat. Odată, urmărind îndelung prada, a urcat pe un munte înalt şi, ostenit, s-a aşezat pe o piatră mare să se odihnească. Văzând un stol de păsări ce zburau de pe o culme pe alta, a început să se gândească: „De ce Dumnezeu nu a dat aripi omului, să poată zbura?”. Continuare…

Cruce și Evanghelie

Adaugat la septembrie 27, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

Din momentul venirii lui Hristos, din momentul în care El S-a răstignit, a murit şi a înviat pentru noi, din momentul în care Sfinţii Apostoli au propovăduit mântuirea prin cruce, omul se află în faţa unei alegeri fundamentale. Ce sens vrea el să dea propriei sale existenţe? Propria-i împlinire, satisfacerea dorinţelor sale pământeşti, a propriului eu, a egoului său, însoţite de partea de altruism de care are nevoie pentru a putea trăi în societate? Sau scopul existenţei sale este acela de a renunţa la propriul ego, la eul său egocentrist, pentru a se dărui în întregime lui Dumnezeu şi aproapelui? E o dilemă „copernicană”: care este pentru mine centrul universului, în jurul căruia se învârt toate?
Continuare…

Mobilitatea şi rapiditatea spiritului

Adaugat la septembrie 22, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan de Kronstadt

Pământul este stabil şi rigid, deşi se mişcă în jurul soarelui cu o mare viteză; apa este fluidă şi fluentă; aerul este mai „fluid”, mai subtil şi mai „fluent” şi se poate deplasa cu o mare rapiditate când se pun în mişcare curenţii atmosferici; lumina este şi mai sensibilă, se deplasează cu o şi mai mare viteză decât apa şi aerul, poate parcurge în spaţiu, într-o secundă, dis­tanţe inimaginabile.
Continuare…

Credință pusă în practică sau joacă de-a viaţa duhovnicească?

Adaugat la septembrie 5, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Krestiankin

Cuvântul lui Dumnezeu, pătruns în inimă şi implantat acolo, dăruieşte sufletului devotat bărbăţie, tărie şi putere pentru îndurarea ispitelor. Iar cuvântul duhovnicului reprezintă o sabie duhovnicească ce se sileşte să taie necurăţia, dând naştere chinului şi durerii inimii fiului duhovnicesc şi cerând o renunţare smerită la voia proprie şi multă răbdare.
Continuare…

Despre cei ce cred că le cunosc pe toate

Adaugat la august 22, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

A crede că ştii nu înseamnă totdeauna înţelepciune, ba se întâmplă să fie chiar prostie. Spuneţi-mi: Dintre doi oameni, din care unul ar pretinde că poate măsura văzduhul de la cer la pământ cu sfoara, în vreme ce altul ar râde şi-ar zice că nu-i în stare a face aceasta – care din aceştia doi ne-ar face să râdem?
Continuare…

Puterea rugăciunii şi efectele căinţei

Adaugat la august 17, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Sofronie Saharov

Întreaga noastră viaţa pământească, de la naştere şi până la cea din urmă suflare a noastră, va arăta la sfârşit ca un singur act concentrat. Conţinutul şi calitatea ei se vor revela într-o fracţiune de secundă. Să ne imaginăm un pahar din cel mai limpede cristal, plin cu apă. O singură privire ne va spune dacă apa e curată sau nu. Tot aşa va fi şi cu noi atunci când vom fi trecut intru alt tărâm. Cel mai trecător reflex al inimii sau minţii noastre îşi lasă urmă asupra sumei totale a vieţii noastre. Să presupunem că numai o dată în întreg cursul existenţei mele am avut un impuls ticălos, de moment, spre crimă. Până nu voi alunga această idee din inima mea printr-un act de căinţă, ea va rămâne în mine ca o pată întunecată cu neputinţă de ascuns.
Continuare…

Cum să ne rugăm

Adaugat la august 16, 2017 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Cel ce doreşte neîncetat a se ruga, să se înfrâneze întru toate şi să fie ascultător Bătrânului căruia îi slujeşte. El trebuie să se spovedească curat şi să aibă în cuget înţelegerea că şi prin duhovnicul, şi prin Bătrânul său Domnul îl povăţuieşte cu harul Său; atunci nu va avea gânduri rele împotriva lor. Pe un astfel de om, pentru a sa sfântă ascultare, gânduri bune de la har îl vor învăţa, iar el va propăşi în smerenia lui Hristos. Dar de va gândi: nu am nevoie să mă sfătuiesc cu nimeni, şi-şi va părăsi ascultarea, se va face mânios, şi nu numai că nu va propăşi, dar îşi va pierde şi rugăciunea.
Continuare…