Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Să nu întoarcem spatele celor aflaţi în suferinţă!

Adaugat la martie 19, 2009 de Victor
Categoria: Anunturi, Binefacere

De Paşti, toţi creştinii simt bucuria Învierii Domnului, eveniment care ne-a făcut posibilă mîntuirea. Nu este exclus nimeni de la împărtăşirea acestui entuziasm spiritual, iar cel mai bun exemplu îl reprezintă chipurile fericite ale persoanelor de lîngă noi care, din diverse motive, nu pot duce o viaţă normală.

Boala psihică nu ignoră calităţile omului. Biserica învaţă că şi un bolnav mintal este purtătorul chipului lui Dumnezeu, rămînînd fratele nostru care are nevoie de milostivirea şi ajutorul nostru. Postul este perioada cea mai prielnică milosteniei, să arătăm o adevărată dragoste faţă de cei aflaţi în durere, toate mădularele suferind împreună cu mădularul care suferă (I Corinteni 12, 26).
Continuare…

Daruri de Crăciun 2 (foto)

Adaugat la ianuarie 23, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Binefacere


Continuare…

Daruri de Crăciun 2

Adaugat la decembrie 4, 2008 de Victor
Categoria: Anunturi, Binefacere

Dragă Frate sau Soră,

Ne adresăm către Tine cu o rugăminte: ajută un copil orfan, oferindu-i UN DAR „“ o mică bucurie de Crăciun!

Mîntuitorul ne învaţă: „Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.

Deci să fim şi noi milostivi faţă de cei care au nevoie de ajutorul nostru, ca şi ei să aibă bucuria de sărbătoarea Naşterii Domnului. Măcar în acestea clipe să fim alături de ei, să simtă că nu sunt singuri. Să ajutăm copii care, din anumite motive, au rămas fără mîngîiere şi îngrijire părintească.
Continuare…

Ajuta un batran sa zambeasca!

Adaugat la septembrie 17, 2008 de Victor
Categoria: Anunturi, Binefacere, Stiri

Astăzi este ziua cînd trebuie să avem milă de aproapele nostru. Astăzi trebuie să-l ajutăm şi să-l sprijinim. Şi astăzi vom fi miluiţi de Tatăl Ceresc.

Însuşi Iisus Hristos spune în Sfînta Evanghelie: „Veniţi, binecuvîntaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămînd am fost şi Mi-aţi dat să mănînc, însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii vor răspunde, zicînd : Doamne, cînd Te-am văzut flămînd şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau cînd Te-am văzut străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau cînd Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzînd, va zice către ei : Adevărat zic vouă, întrucît aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 34-40).

Hristos acum e şi la Azilul Republican de invalizi şi bătrîni din Chişinău şi are nevoie de noi: e gol, e flămînd, e singur şi bolnav „¦ Să mergem să-L cercetăm!
Continuare…

In temniţa am fost si aţi venit la Mine…

Adaugat la mai 21, 2008 de Victor
Categoria: Anunturi, Articole, BinefacereÎn fiecare dimineaţă deţinutele penitenciarului nr. 7 de la Rusca, Hînceşti văd soarele printre gratiile reci şi groase de la fereastră.
293 de condamnate işi ispăşesc pedeapsa în inchisoarea de la Rusca.
Ele au termene de detenţie cuprinse între jumătate de an şi 25 de ani şi vîrste – de la 15 pînă la 72 de ani.
Unele dintre femeile din închisoare au posibilitatea să muncească. Printre deţinute, cele care sunt angajate se consideră mai privilegiate, pentru că, pe langă faptul că sunt remunerate, li se mai reduce şi din termenul de detenţie.
În incinta penitenciarului este o bibliotecă care deserveşte zilnic peste 70 de cititori.
De starea duhovnicească a deţinutelor se îngrijeşte preotul paroh Valeriu al bisericii din incinta penitenciarului.
Continuare…

Tinerii ortodocsi au vizitat batranii de la Azilul Republican de batrani si invalizi

Adaugat la aprilie 21, 2008 de Victor
Categoria: Binefacere, Stiri

În Duminica Floriilor, 20 aprilie, un grup de tineri ortodocşi din mai multe parohii, dorind să aducă o mică bucurie pentru cei mai trişti, au organizat o întîlnire cu bătrînii de la Azilul Republican de bătrîni şi invalizi din mun.Chişinău.
În azil sunt cazaţi 210 beneficiari, dintre care 60 sunt imobilizaţi la pat, ei se află la întreţinerea completă a statului. Continuare…

Solidaritate si voluntariat

Adaugat la aprilie 8, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Binefacere

Lumea de astăzi intens secularizată, prizonieră în capcanele propriei ignoranţe, materialistă, în goana după iluzia trecătoarelor bunuri, pare destinată unui iminent sfîrşit. Lipsa de echilibru între acumularea de bunuri şi milostenie îl închide pe „vînătorul de averi”, ermetic, ca într-o monadă fără uşi şi fără ferestre dezlipindu-l de orice împărtăşire cu semenii săi.

Cînd prioritatea principală a omului devine acumularea de bunuri fără a experia comuniunea şi milostenia iubirea de arginţi „umple pădurea de tîlhari, casa de hoţi, pieţele de fraude, tribunalele de jurăminte false, ochii săracilor de lacrimi, închisorile de criminali şi infernul de osîndiţi”. Mulţi dintre creştinii vremurilor noastre îşi justifică lipsa de milostenie prin propriile neputinţe materiale. Continuare…

Ajuta un batran sa zambeasca!

Adaugat la martie 26, 2008 de Victor
Categoria: Anunturi, Binefacere, Stiri

Postul este perioada cea mai prielnică milosteniei şi rugăciunii, căci acestea ne înalţă la Dumnezeu.

Însuşi Iisus Hristos spune în Sfînta Evanghelie: „Veniţi, binecuvîntaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămînd am fost şi Mi-aţi dat să mănînc, însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii vor răspunde, zicînd : Doamne, cînd Te-am văzut flămînd şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau cînd Te-am văzut străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau cînd Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzînd, va zice către ei : Adevărat zic vouă, întrucît aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 34-40).

Hristos acum e şi la Azilul Republican de invalizi şi bătrîni din Chişinău şi are nevoie de noi: e gol, e flămînd, e singur şi bolnav … Să mergem să-L cercetăm!

Portalul Tineretului Ortodox din R. Moldova LOGOS.MD, în perioada Postului Mare, organizează campania de binefacere pentru Azilul Republican de invalizi şi bătrîni din mun. Chişinău.

Facem un apel către toţi oamenii de bună-credinţă: ajutaţi aceşti bătrîni „“ cu un ban, cu un sfat, cu un zîmbet!…
Să alungăm tristeţea şi singurătatea bătrînilor abandonaţi de familie!
Să-i ajutăm şi să fim alături de ei, să simtă că nu sunt singuri.
Să le aducem bucuria apropiatei Învieri a lui Hristos!
Continuare…

Campania Daruri de Craciun 2008: Amintiri si rezultate…

Adaugat la ianuarie 19, 2008 de Victor
Categoria: Binefacere, StiriNaşterea Domnului cred că este cea mai aşteptată sărbătoare a anului, mai ales de copii. Acest lucru se datorează mai multor motive. În primul rînd că e iarna, îndeosebi cînd e multă zăpadă, apoi pentru că Sfîntul Nicolae vine cu daruri pentru toţi copilaşii cuminţi (uneori mai face excepţii pentru cei care promit că de-acum înainte vor fi şi ei cuminţi) şi desigur pentru că o bună parte dintre copii sînt în vacanţă. În aceste zile copiii se bucură de mai multă atenţie din partea părinţilor, a buneilor şi a jucăriilor. Din păcate nu toţi copiii împărtăşesc aceeaşi bucurie a sărbătorilor de iarnă. O parte dintre ei nu ştiu ce înseamnă un cadou, unii nu cunosc dragostea părintească, alţii de-abia îşi mai amintesc de ochii părinţilor, iar alţii nu au părinţi deloc. Cam aşa arată tabloul general al internatelor de copii din ţara noastră. Dar mila Domnului este mare şi are grijă de toţi. Şi ea s-a manifestat. S-a manifestat şi la gimnaziul-internat din satul Năpadova.
Continuare…