Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Predica la Nasterea Domnului – Sfantul Nicolae Velimirovici

Adaugat la ianuarie 7, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Nicolae Velimirovici, Predici, Sarbatori

Evanghelia despre magii de la rasarit

Matei 2:1-12

Iar daca S-a nascut Iisus in Betleemul Iudeii, in zilele lui Irod regele, iata magii de la Rasarit au venit in Ierusalim, intreband: „Unde este regele iudeilor, Cel Ce S-a nascut? Caci am vazut la rasarit steaua Lui si am venit sa ne inchinam Lui.” Si auzind, regele Irod s-a tulburat si tot Ierusalimul dimpreuna cu el. Si adunand pe toti arhiereii si carturarii poporului, cauta sa afle de la ei: Unde este sa Se nasca Hristos? Iar ei i-au zis: In Betleemul Iudeii, ca asa este scris de proorocul: „Si tu, Betleeme, pamantul lui Iuda, nu esti nicidecum cel mai mic intre capeteniile lui Iuda, caci din tine va iesi Conducatorul, Care va paste pe poporul Meu Israel.” Atunci Irod, chemand in ascuns pe magi, a aflat de la ei lamurit in ce vreme s-a aratat steaua. Si, trimitandu-i la Betleem, le-a zis: Mergeti si cercetati cu de-amanuntul despre Prunc si, daca Il veti afla, vestiti-mi si mie, ca, venind si eu, sa ma inchin Lui. Iar ei, ascultand pe rege, au plecat si iata, steaua pe care o vazusera in Rasarit mergea inaintea lor, pana ce a venit si a stat deasupra, unde era pruncul. Si vazand ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Si intrand in casa, au vazut pe Prunc impreuna cu Maria, mama Lui, si, cazand la pamant, s-au inchinat Lui; si deschizand vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tamaie si smirna. Iar luand instiintare in vis sa nu se mai intoarca la Irod, pe alta cale s-au dus in tara lor.
Continuare…

Înrâurirea binefăcatoare a temerii

Adaugat la ianuarie 4, 2016 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Perspectiva nefericirii poate însemna mai mult decât toate sfaturile, decât toate cuvintele – şi-i de ajuns ca să ne înţelepţească, pe fiecare dintre noi…

Cuvântul nu poate împlini ceea ce poate săvârşi teama… Dacă teama n-ar fi un bine, parinţii n-ar pune copiilor lor dascăli – şi nici legiuitorii, judecători.
Continuare…

De tine depinde ca mintea să-ţi fie liniştită

Adaugat la decembrie 29, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

Să nu stai fără lucrare nicio clipă. În fiecare moment să te cercetezi, să te supraveghezi pe tine însuţi, să vezi dacă eşti în regulă.

Dacă eşti un monah silitor şi nevoitor, te vei cerceta pe tine însuţi să vezi cum ţi-ai petrecut ziua.

Un bolnav nu este supravegheat numai de medic, ci şi el însuşi se cercetează pe sine, să vadă dacă merge spre mai bine sau nu cu acele medicamente pe care i le-a dat medicul. Nu stareţul te va urmări pas cu pas, ci tu însuţi trebuie să te urmăreşti pe tine însuţi.
Continuare…

Minunile Sfântului Spiridon, cu un vânzător de grâu

Adaugat la decembrie 25, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Pilde si povestiri, Vietile Sfintilor

Insula Ciprului era patria minunatului Spiridon, care, născându-se din părinţi simpli, era şi el smerit cu inima şi bun cu viaţa. În copilăria sa a fost păstor de oi şi, crescând, s-a împărtăşit nunţii celei legiuite şi s-a făcut tată de copii. El vieţuia cu cinste şi cu plăcere de Dumnezeu, urmând lui David în blândeţe, lui Iacob în simplitatea inimii şi lui Avraam în iubire de străini. Dar nu după mulţi ani, murindu-i soţia, cu osârdie slujea lui Dumnezeu prin fapte bune, iar averea sa o cheltuia spre odihna străinilor. În lume atât de mult a plăcut lui Dumnezeu, încât s-a învrednicit cu darul facerii de minuni, căci vindeca tot felul de boli, din cele cu anevoie de vindecat şi izgonea duhurile rele din oameni, cu cuvântul. Pentru aceasta a fost ales episcop al cetăţii Trimitundei, care era o cetate vestită a Ciprului, în împărăţia marelui Constantin şi a lui Constantie, fiul său, unde făcea minuni preaslăvite.

Oarecând era în ostrovul acela secetă mare şi uscăciune, iar uscăciunii îi urmă foametea şi foametei, moartea; căci mulţime de popor murea de foame. Pentru acea închidere a cerului, trebuia un Ilie sau un altul asemenea lui, ca să-l deschidă cu rugăciunea. Continuare…

Harisma pocăinţei

Adaugat la decembrie 24, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

Dacă citim cu atenţie cum îi descrie Apostolul Pavel pe creştinii harismatici ai Bisericii primare, vedem că pentru a fi mădulare ale Trupului lui Hristos, trebuie să avem aceeaşi harismă, o harismă comună (I Cor 7:7). Fiecare dintre noi trebuie să aibă o harismă a sa care să fie identică cu a celorlalţi. Şi această harismă identică este cheia care ne va uni cu Trupul lui Hristos. Şi în Trupul lui Hristos vom deveni părtaşi harismelor tuturor celorlalte mădulare, ”împreună cu toţi sfinţii”, cu toţi ceilalţi membri ai Bisericii. Continuare…

Să cercetăm cimitirele

Adaugat la decembrie 22, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Gura de Aur

Priveliştea mormintelor nu este lipsită de importanţă în desăvârşirea înţelepciunii noastre.

Privindu-le, sufletul nostru, dacă lâncezea, tresare de îndată, iar de era treaz şi vrednic, încă şi mai vrednic se face.

Cel ce se plânge că-i sărac, primeşte de la această privelişte o binevenită mângâiere; iar cel ce umflă de trufie că-i bogat, e trezit la realitate şi smerit.

Vederea mormintelor predispune pe fiecare dintre noi să cugete, chiar de n-ar vrea, asupra sfârşitului propriu; ea ne încredinţează de a nu mai crede temeinic nici unul din lucrurile lumii acesteia, plăcute sau supărătoare; iar cine a luat la sine aceasta încredinţare, nu se va lăsa prins lesne în mrejele păcatului. Continuare…

Sfîntul Sava cel Sfinţit

Adaugat la decembrie 18, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Vietile Sfintilor

Sfîntul Sava cel Sfinţit

Pe cînd Teodosie cel Tînăr ţinea sceptrul împărăţiei greceşti şi avea douăzeci şi şapte de ani în împărăţie, s-a născut Cuviosul Părintele nostru Sava în părţile Capadociei şi în mitropolia Cezareei, într-un sat ce se numea Mutalasc. Acesta la început era neînsemnat, iar mai pe urmă, prin Sava, care s-a născut într-însul, s-a arătat mai slăvit decît Armatem, care a odrăslit pe dumnezeiescul prooroc Samuil.

Părinţii fericitului Sava se chemau Ioan şi Sofia şi erau de bun neam şi binecredincioşi; iar cînd era pruncul de cinci ani, s-au dus părinţii lui în Alexandria, la slujba împărătească, pentru că Ioan era ostaş. Prin pronia lui Dumnezeu, Sava a rămas cu averea părinţilor la Eremia, fratele mamei sale. Şi întrucît Eremia avea o femeie cu nărav rău şi sfadnică, supărîndu-se copilul, s-a dus la Grigorie, fratele tătălui-său, care vieţuia într-alt sat, ce se numea Scanda, pentru care pricină s-a ridicat vrajbă între unchii lui. Părinţii lui zăbovind multă vreme în Alexandria, Eremia şi cu Grigorie se certau între dînşii, căci fiecare dintr-înşii voia să-l aibă la el, nu atît pentru că îl iubeau pe copil, pe cît ca să fie părtaş avuţiei tatălui său. Continuare…

Roadele bunei educaţii

Adaugat la decembrie 15, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Familia, Teofan Zavoratul, Tinerii

Roada unei bune educaţii este păstrarea harului de la Sfântul Botez. Această păstrare răsplăteşte din belşug toate ostenelile educaţiei, în chip neîndoielnic, mari daruri rămân asupra unui om care a păstrat harul de la Botez şi de la cea mai fragedă vârstă s-a închinat lui Dumnezeu.
Continuare…

Cuvinte despre bărbăţia duhovnicească – Sfântul Ierarh Mucenic Serafim Ciceagov (†1937)

Adaugat la decembrie 11, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti

Noi toţi suntem oameni şi nu se poate ca marea vieţii să nu scoată la suprafaţă lucrurile rele şi ca mizeria să nu dea pe afară şi astfel să se cureţe adâncurile unei stihii întregi. Tu însă să fii numai cu Hristos, unicul Adevăr şi unica Iubire, căci cu El totul este minunat, totul pe înţeles, totul aste curat şi liniştitor.
Continuare…

Despre viaţa în Hristos

Adaugat la decembrie 2, 2015 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Zaharia de la Essex

Suferinţa

Suferinţa în vremurile noastre este limbajul comun al omenirii. Suferinţa este întotdeauna foarte benefică dacă o primim cum trebuie. Dacă facem din durerea suferinţei energie pentru convorbirea noastră cu Dumnezeu, atunci suferinţa devine foarte preţioasă, fie că este o suferinţă de bunăvoie sau fără de voie. […] Şi, desigur, atunci când suferim pe nedrept, durerea acestei suferinţe este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu şi poate să susţină dialogul nostru cu Domnul, de la Care vom primi vindecare, vom primi totul şi nu vom duce lipsă de nimic.
Continuare…