Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Daruri de Crăciun – 6

Adaugat la decembrie 20, 2013 de Victor
Categoria: Anunturi, Binefacere


Postul este perioada cea mai prielnică milosteniei şi rugăciunii, căci acestea ne înalţă la Dumnezeu.

Să luăm exemplu din viaţa Sfântului Mucenic Fanurie, care, trăind în pustie, era atât de milostiv, că hrănea drumeţii din puţinul pe care-l avea şi le aducea de departe şi apă de băut.

Având o dragoste deosebită pentru oameni, mai ales pentru cei aflaţi în necaz, el cu lacrimi multe se ruga pentru muţi, pentru care spunea: „Deschide buzele lor cele închise, luminează-le mintea, ca să Te slăvească pe Tine, şi cu buzele lor să sărute chipul Tău cel nefăcut de mână şi cu lacrimi să spele intrările în biserică, ca astfel să se proslăvească numele Tău cel sfânt”.
Continuare…

Să contribuim la renovarea sfîntului locaş din s. Cotiujenii Mari

Adaugat la decembrie 6, 2013 de Victor
Categoria: Anunturi

În timpul anilor sovietici biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” a fost închisă, apoi transformată în depozit de chimicale, muzeu ş.a. După anul 1989 biserica şi-a reluat activitatea, însă clădirea era într-o stare jalnică. A fost scoasă toată tencuiala de pe pereţi din interior şi exterior. A fost schimbat acoperişul, pusă altă podea. Au fost schimbate ferestrele şi uşile. Cu toate acestea, biserica mai are încă nevoie de ajutor. Sfîntul locaş dispune de patru clopote, care însă sunt crăpate, trebuie reînnoit iconostasul, iar pereţii au nevoie de pictură. La moment decurg lucrările de finisare a exteriorului. Preotul paroh Ghenadie Serbenciuc vine cu un apel către oamenii de bună-credinţă de a contribui financiar la ducerea la bun sfîrşit a reparaţiei bisericii.
Continuare…

Vă îndemnăm să participaţi la Pelerinajul Tinerilor

Adaugat la septembrie 17, 2013 de Victor
Categoria: Anunturi

La 22 septembrie, ora 12.00, va avea loc Pelerinajul Tinerilor. Al şaselea an consecutiv, în preajma sărbătorii Înălţarea Sf. Cruci, liceeni, studenţi şi oameni de bună credinţă se deplasează pe jos de la Universitatea de Stat din Moldova spre Mănăstirea Sireţi (16 km).

Astfel, duminică, 22 septembrie după Sf. Liturghie se va săvârşi Acatistul Sf. Nicolae şi se va porni la drum de la Biserica Universităţii de Stat din Moldova (str. Mihail Kogălniceanu 67). Pelerinii vor purta cruci, steaguri, icoane şi vor intona cântări duhovniceşti.
Continuare…

Miercuri, 11 septembrie, Seri duhovniceşti cu Episcopul Irineu (Tafunea) de Orsk şi Gai

Adaugat la septembrie 9, 2013 de Victor
Categoria: Anunturi

Miercuri, 11 septembrie, de Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul, biserica ”Întâmpinarea Domnului” din incinta USM (str. M. Kogălniceanu, 67) îl va avea drept oaspete pe Episcopul Irineu de Orsk şi Gai.

Cu binecuvântarea Mitropolitului Vladimir, în seara zilei, ora 18.00, Preasfinţitul Irineu va oficia Acatistul Sf. Duh, aducător de înţelepciune, după care va urma o discuţie de suflet la tema ”Ispitele tinereţii”.
Continuare…

Atenţie! Sectele

Adaugat la august 29, 2013 de Victor
Categoria: Anunturi


Acum prin Chişinău bântuie o nouă invitaţie din partea „bisericii” Baptiste Biblice din Chişinău „la o seară de neuitat a muzicii creştine”, unde se spune mai departe că va fi şi comunicare (sectarii de regulă nu invită doar să asculţi muzică sau să priveşti ceva, ci mai întâi de toate să te hrănească cu „aluatul” lor), iar cel mai important este – o Biblie în dar – toată probabilitatea să fie traducerea lui Cornilescu, şi desigur intrarea gratis…

Prin acest mesaj doresc să reamintesc tuturor creştinilor ortodocşi să nu meargă la această capcană sufletească, fiindcă Sfînta Scriptură pune păcatul ereziei în rînd cu aşa păcate ca: „adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri.” (Gal. 5. 19-21)
Continuare…

Anunţ: Se vinde „Pidalion” şi „Molitfelnicul cel mare”

Adaugat la iulie 26, 2013 de Victor
Categoria: Anunturi

Pidalionul (gr. Πηδάλιον „cârmă”) sau Cârma Bisericii este o carte publicată în limba greacă la Leipzig, în 1800, de către ieromonahul Agapie şi sfântul Nicodim Aghioritul, şi care cuprinde canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Sinoadelor Ecumenice şi ale Sfinţilor Părinţi şi dascăli ai Ortodoxiei, însoţite de o compilaţie de comentarii canonice datorate unor canonişti bizantini vechi, precum Zonara, Aristin şi Balsamon, completate de unele comentarii ale editorilor. Reeditată de mai multe ori în ultimele două secole, această colecţie a devenit cea mai utilizată colecţie canonică din Bisericile ortodoxe contemporane. Continuare…

Să ieşim la un protest paşnic contra Legii anti-discriminare!

Adaugat la mai 17, 2013 de Victor
Categoria: Anunturi

În dimineaţa zilei, Arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova s-au întrunit într-o şedinţă extraordinară a Sinodului, prezidată de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir, pentru a discuta una dintre cele mai stringente probleme care preocupă opinia publică autohtonă la moment – Legea anti-discriminare şi efectele ei.

În această ordine de idei, s-a dat o atenţie sporită tentativei de organizare a unei parade gay în capitală la data de 19 mai a.c., şi acţiunile pe care trebuie să le întrerprindă Mitropolia Moldovei pentru stoparea acestui eveniment vicios.

Astfel, Sinodul a hotărât în unanimitate desfăşurarea unei acţiuni paşnice de protest în dimineaţa zilei de Duminică în Scuarul Catedralei Mitropolitane, cu participarea clerului şi a credincioşilor din cuprinsul întregii ţări, pentru manifestarea nemulţumirii referitor la iniţiativa comunităţii LGBT Moldova de a organiza evenimente publice cu participarea minorităţilor sexuale, precum şi citirea unei adresări către Preşedintele Republicii Moldova, Preşedintele Interimar al Parlamentului şi Prim-Ministrul Interimar, cu cerinţa de modificare a Legii anti-discriminare. Continuare…

Ierom. Petru (Pruteanu) va conferenţia la Chişinău

Adaugat la aprilie 8, 2013 de Victor
Categoria: Anunturi

În data 10 aprilie 2013, ca urmare a invitaţiei preotului-paroh Octavian Moşin, la Biserica „Întâmpinarea Domnului” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova Ierom. Petru (Pruteanu) va susţine o conferinţă cu tema Sfintele Taine în viaţa creştinului.

Conferinţa face parte din ciclul de întruniri duhovniceşti pe care capela universitară le organizează în fiecare seară de miercuri, începând cu orele 18.00.

Amintim că biserica se află în curtea USM, cu intrare dinspre strada Gavriil Bănulescu-Bodoni.
Continuare…

De Crăciun dăruieşte bucurie!

Adaugat la decembrie 12, 2012 de Victor
Categoria: Anunturi, Binefacere

În acest an de sărbătoarea Naşterii Domnului Asociaţia Obştească „LOGOS” a decis să vină cu un apel către toţi oamenii de bună-credinţă de a ajuta trei familii creştine aflate în situaţii dificile.

1.Tamara

La cei 17 ani ai săi, Tamara Mişcenco din Chişinău are probleme serioase cu auzul, fiind diagnosticată cu surditate senzoneurală bilaterală cronică postinfecţioasă, forma moderată. Pentru a putea auzi normal, tânăra e nevoită să poarte în permanenţă un aparat auditiv performant. Procurarea şi montarea aparatului de către un medic specialist costă 600 euro, iar Tamara are nevoie de două aparate de acest gen pentru ambele urechi; astfel suma se dublează, iar familia fetei nu are asemenea bani. Procedura trebuie efectuată în cât mai scurt timp, în caz contrar boala ar putea evolua, soldându-se cu urmări şi mai grave pentru Tamara, afectându-i chiar şi memoria.
Continuare…

Grăbiţi-vă să vă abonaţi la revista „Altarul Credinţei”

Adaugat la decembrie 5, 2012 de Victor
Categoria: Anunturi

Grăbiţi-vă să vă abonaţi la „Altarul Credinţei”. Din ianuarie 2013 reorganizăm ziarul mitropolitan în revistă de informaţie bisericească, teologie şi spiritualitate. Va fi unica revistă creştin-ortodoxă din republică, care va oferi hrană duhovnicească şi modele de trăire în duhul Adevărului în această lume tulbură şi zbuciumată.

„Altarul Credinţei” va deveni revista întregii familii, din care vor putea sorbi părinţii, micuţii, tinerii, dar şi vârstnicii. Să fim împreună pe calea cunoaşterii dumnezeieşti şi a trăirii ortodoxe.
Continuare…