Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Paştile Blajinilor – ce aşteaptă morţii de la rudele lor?

Adaugat la aprilie 14, 2018 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole

Stimaţi ortodocşi, HRISTOS A ÎNVIAT!

Se apropie ziua cea mare a pomenirii morţilor, sărbătoarea tradiţională, Paştile Blajinilor. Este ziua în care se merge mai întîi la biserică, la Sfînta Liturghie, pentru a face rugăciuni pentru toţi cei mutaţi de la noi, după care se merge la mormintele lor unde se aprind lumînări, tămîie, li se cîntă şi lor imnul de biruinţă asupra morţii „Hristos a înviat” şi se dă de pomană pentru pomenirea lor pască şi ouă roşii – simboluri pascale.
Aşa ar tebui să facem! Continuare…

Triod

Adaugat la februarie 22, 2016 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Post, Slujbele Bisericii

Etimologic, cuvântul triod provine din grecescul triodion τριώδιον, format din cuvintele „tria” (τρια), trei, şi „odi” (ώδή), odă, adică cântare în trei ode / strofe. Practic, în viaţa liturgică, Triodul are două sensuri:

1. Triodul este una dintre cele trei mari perioade ale anului liturgic. Numită şi perioada prepascală, Triodul precede perioada Penticostarului (opt săptămâni de la Paşti) şi urmează perioadei celei mai lungi, Octoihul. Timpul Triodului ţine de la Duminica Vameşului şi Fariseului şi până în Sâmbăta Mare (înainte de Paşti), în total 10 săptămâni care ne pregătesc şi ne provoacă la o sinceră cercetare de sine şi la un serios demers al întregii noastre fiinţe pentru întâlnirea şi vieţuirea cu şi în Hristos cel răstignit şi înviat.
Continuare…

Despre sărbători

Adaugat la mai 29, 2015 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

284. Ce sunt sărbătorile şi care este rostul lor?

Sărbătorile sunt zile anumite din cursul anului bisericesc, închinate fie amintirii unor fapte din istoria sfântă, fie cinstirii lui Dumnezeu sau a unora dintre sfinţi. Ele se deosebesc de celelalte zile prin aceea că noi, creştinii, încetăm ocupaţiile obişnuite şi mergem la biserică pentru a lua parte la slujba dumnezeiască prin care prăznuim sărbătorile. În calendarul bisericesc de perete, pe care fiecare creştin îl are în casa sa, zilele de sărbătoare se cunosc pentru ca sunt scrise cu roşu şi sunt însemnate cu o cruce roşie înainte.
Sărbătorile sunt orânduite pentru ca să dăm odihna trupului şi totodată să ne îngrijim în chip deosebit de cele ale sufletului (Deut.16, 8; Fapte 20, 7).
Continuare…

Despre acatiste şi paraclise

Adaugat la octombrie 6, 2014 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Slujbele Bisericii

282. Ce sunt Acatistele?

Acatistele sunt rugăciuni prin care cerem mai ales mijlocirea sfinţilor pe lângă Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbăvi la vreme de nevoie şi de necaz. Ele nu fac parte din rânduiala celor şapte Laude şi nici din celelalte slujbe ale sărbătorilor de peste an, ci se citesc la orice vreme, în afara ceasurilor de slujbă ale Bisericii, la cererea credincioşilor şi pentru feluritele lor nevoi. Se numesc acatiste, pentru ca în timpul lor nu stăm jos în strane, ci în picioare sau în genunchi în faţa icoanei sfântului spre care ne îndreptăm rugăciunile noastre.
Continuare…

Ierurgiile în legătură cu sfârşitul omului şi grija pentru cei morţi

Adaugat la august 5, 2013 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism

248. Care sunt ierurgiile în legătură cu sfârşitul omului şi grija pentru cei morţi?

Sunt acele ierurgii şi rânduieli poruncite de Biserică sau moştenite din practica creştină.

249. Cum se mai numeşte grija pentru cei morţi?

Se mai numeşte cultul morţilor.

250. Cum trebuie să fie sfârşitul adevăratului creştin?

În rugăciunile ei (ectenia dinainte şi de după sfinţirea Darurilor) Biserica ne îndeamnă să cerem de la Dumnezeu, între altele, «sfârşit creştinesc vieţii noastre: fără prihană, neînfruntat, cu pace…», adică în pace cu toată lumea şi cu cuget împăcat, liniştit, fără teamă de moarte.
Continuare…

Ierurgiile în legătură cu naşterea omului

Adaugat la iunie 28, 2013 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Slujbele Bisericii

244. Care sunt ierurgiile în legătură cu naşterea?

Sunt următoarele:
a) Rânduiala de ziua întâi pentru femeia lehuză, îndată după naştere;
b) Rugăciunea la însemnarea pruncului, când i se pune numele; a opta zi după naştere;
c) Rânduiala îmbisericirii pruncului şi a curăţirii lehuzei, la 40 de zile după naştere.
Cea dintâi se săvârşeşte în casa femeii care a născut, iar celelalte două, la biserică.

245. Cum se face rânduiala în ziua întâi şi care este rostul ei?

În ziua întâi după naşterea pruncului, preotul face sfinţirea cea mică a apei. Apa sfinţită acum e ca o preînchipuire a botezului. Cu ea se stropeşte casa, lehuza, pruncul, moaşa şi toţi ai casei. Apoi preotul citeşte trei molitve pentru femeia lehuză, în care se roagă pentru grabnica ei ridicare din patul naşterii, pentru iertarea păcatelor ei, pentru ocrotirea ei şi a pruncului de bântuiala duhurilor necurate şi pentru curăţirea mamei de întinăciunea trupească pricinuită de naştere, întrucât, precum zice Psalmistul (Ps. 50, 6), suntem zămisliţi întru fărădelege şi născuţi în păcat. Cu acelaşi scop citeşte acum preotul şi o rugăciune deosebită pentru moaşă şi alta pentru celelalte persoane care au ajutat la naştere, întrucât atingerea de lehuză şi de prunc le este socotită ca o întinare, de care trebuie curăţaţi. Continuare…

Slujba Sfintelor Taine. Cununia (Nunta)

Adaugat la noiembrie 14, 2012 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Slujbele Bisericii

204. Unde se cuvine să se facă slujba Cununiei?

Slujba Cununiei se cuvine să se facă în biserică, deoarece Cununia este una din cele şapte Taine şi aici e locaşul sfânt în care se săvârşesc şi celelalte Sfinte Taine şi pentru că aici se adună şi Biserica în înţelesul ei de comunitate, adică obştea credincioşilor din care face parte şi care, în felul acesta, se bucură şi ia parte împreună cu noi la unul din cele mai de seamă prilejuri de bucurie din viaţa noastră, după cum ia parte şi la necazurile şi durerile noastre. De aceea, săvârşirea cununiei în casă este îngăduită numai rareori şi numai din motive bine întemeiate, cu dezlegarea arhiereului, care hotărăşte de la caz la caz.

205. Când se săvârşeşte Cununia?

Fiind prilej de bucurie şi de veselie, Cununia se săvârşeşte în zilele de sărbătoare, îndată după liturghie, când toţi credincioşii se află în biserică.
Continuare…

Despre Sfînta Liturghie (V)

Adaugat la iunie 30, 2011 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Slujbele Bisericii

155. Ce valoare şi ce însemnătate are slujba Sfintei Liturghii în viaţa creştină, în comparaţie cu celelalte sfinte slujbe despre care am vorbit mai înainte?

Sfînta Liturghie, slujba Jertfei creştine, este cea mai însemnată dintre toate slujbele sfinte ale Bisericii noastre. Aşa precum Jertfa de pe cruce a Mîntuitorului a fost punctul culminant al lucrării Mîntuitorului şi totodată faptul cel mai de căpetenie din istoria mîntuirii lumii, tot aşa şi Sf. Liturghie care înveşniceşte pe pămînt acea Jertfă este miezul, încoronarea şi desăvîrşirea celorlalte slujbe prin care aducem laudă şi mulţumire lui Dumnezeu. Ea este totodată şi singura slujbă creştină întemeiată şi săvîrşită de Mîntuitorul însuşi, de aceea nici nu se numără între cele „şapte laude”, care alcătuiesc serviciul dumnezeiesc public al fiecărei zile şi care au obîrşie dumnezeiască şi bisericească. Continuare…

Despre Sfînta Liturghie (IV)

Adaugat la iunie 24, 2011 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole, Catehism, Slujbele Bisericii

131. Sfinţirea Darurilor se face îndată după punerea lor pe Sfînta Masă?

Nu. Ci se face mai întîi pregătirea sufletească a credincioşilor, în vederea acestei înfricoşate clipe a Sfintei Liturghii.

132. Cum se face această pregătire sau ce ni se cere pentru a lua parte cu vrednicie la aducerea Sfintei Jertfe?

Iubire şi pace între noi şi credinţa fierbinte.

133. Cum ne arătăm acum iubirea dintre noi?

După o ectenie în care rugăm pe Dumnezeu să ne dea o zi bună, de pace, iertare de greşeli, sfîrşit creştinesc şi răspuns bun la înfricoşata judecată de apoi, diaconul ne îndeamnă cu glas înalt: «Să ne iubim unii pe alţii…». E porunca pe care Mîntuitorul a dat-o Sfinţilor Apostoli şi printr-înşii şi nouă: „Poruncă nouă vă dau: ca să vă iubiţi unul pe altul…” (Ioan 13, 34 şi 15, 12). Continuare…

Zilele pentru pomenirea generala a mortilor

Adaugat la iunie 11, 2011 de Victor
Categoria: Abecedar crestin, Articole

Biserica Ortodoxa a consacrat pentru pomenirea generala a mortilor o zi liturgica pe saptamana, si anume sambata. In slujba Miezonopticii de sambata, in Ceaslov, sunt prezente cantari si rugaciuni speciale, in care ne rugam si mijlocim pentru morti, iar in Octoih, cantarile pentru sambata, de la toate cele opt glasuri, care se combina cu cele ale sfintilor din Mineie, sunt in marea lor majoritate consacrate pomenirii mortilor si mijlocirii pentru ei.
Continuare…