Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Chestiunea primatului – 1. Documentul de la Ravenna şi atitudinea Patriarhiei Ruse

noiembrie 25, 2014 Categoria: Articole, Drept canonic, Istoria Bisericii

Pe 26 decembrie 2013, Sfântul Sinod al Bisericii Rusiei adopta şi publica un text [1], în care era tratată chestiunea primatului în Biserică, aşa cum se reflectă ea în textul de la Ravenna [2], un document emis de către Comisia Mixtă de dialog teologic între ortodocşi şi romano-catolici (13 octombrie 2007). Fără să ne intereseze motivul pentru care delegaţia rusă nu a fost prezentă la această conferinţă, în cadrul căreia a fost adoptat documentul cu pricina, sau perioada îndelungată de timp scursă între 27 martie 2007 şi 26 decembrie 2013, pe durata căreia Comisia Teologică a Sfântului Sinod al Bisericii Rusiei s-a ocupat de chestiunea primatului şi a editat propriul său text, putem face următoarele trei precizări:

1. Sfântul Sinod al Bisericii Rusiei a încredinţat analiza acestei chestiuni serioase unei comisii teologice speciale, încă dinaintea adoptării documentului de la Ravenna de către Biserica Romano-catolică şi de celelalte Biserici Ortodoxe, întrucât, aşa cum aflăm din prologul textului cu pricina, de multe ori, pe durata dialogului, apărea chestiunea primatului.

2. Problema dialogului cu Biserica Romano-catolică, o chestiune atât de serioasă care are de-a face cu învăţătura dogmatică eclesiologică, a devenit subiect de studiu pentru organele Bisericii ruse. Acest lucru denotă faptul că, pentru Patriarhia de la Moscova, chestiunea dialogului cu romano-catolicii nu îi priveşte numai pe membrii reprezentanţei care participă la dialog, ci prezintă un interes sporit pentru întreaga Biserică, drept pentru care este studiat ca atare. Dovada acestui fapt îl reprezintă editarea textului cu pricina, care constituie rodul acestui studiu serios.

3. Patriarhia Moscovei îşi exprimă împotrivirea faţă de o poziţie fundamentală a documentului de la Ravenna, şi anume Primatul la nivel mondial. Această împotrivire, pe de o parte diferenţează Biserica Rusiei de celelalte Biserici Ortodoxe care au semnat documentul, iar, pe de altă parte, obligă celelalte Biserici fie să apere documentul de la Ravenna, fie să-şi revizuiască poziţiile. Este destul de clar că, prin actul de semnare a acestui text, Bisericile Ortodoxe, în lăudabila lor încercare de a cădea de acord cu Biserica Romano-catolică în privinţa poziţiei eclesiologice a episcopului Romei – indiferent cine e responsabil de aceasta – îşi periclitează coeziunea interioară.

Dacă ar fi să rezumăm poziţia Patriarhiei de la Moscova, am putea spune că aceasta îşi concentrează atenţia asupra Primatului papal şi neagă – în mod just – orice pretenţie de stăpânire a episcopului Romei asupra Bisericii universale, atât în primul, cât şi în al doilea mileniu creştin. În mod special, în primul mileniu, care constituie şi obiectul de studiu al dialogului, episcopul Romei nu avea nici o putere şi nici un drept de a interveni în treburile celor patru Patriarhii Răsăritene, care reprezintă unităţi administrative independente şi de sine stătătoare. Importanţa canoanelor Sinodului de la Sardica (343), care au căpătat autoritate ecumenică prin canonul II al Sinodului Quinisext, nu pare să preocupe textul rusesc.

Este cunoscut faptul că canoanele primelor două Sinoade Ecumenice [3] au atribuit tronului Romei «primatele de cinste» (presveía timís), punând Biserica Romei prima în ordinea întâietăţii (prokathedría). Este însă la fel de cunoscut şi faptul că, prin canoanele Sinoadelor II şi IV Ecumenice [4], au fost atribuite Bisericii Constantinopolului aceleaşi «primate de cinste», egale cu cele ale Bisericii Romei, plasând-o pe locul secund în ordinea întâietăţii. Demn de remarcat este faptul că textul Patriarhiei Moscovei nu întreprinde vreo interpretare a «primatelor de cinste» egale ale celor două tronuri – Roma şi Constantinopol. Nu face nici cea mai mică referire la acestea.

Referitor la cele expuse mai sus, putem face următoarele precizări:

a) Primatele de cinste au fost acordate anumitor scaune (tronuri) episcopale din anumite locuri, în baza următoarelor criterii: importanţa politică şi autoritatea bisericească, apostolicitatea tronului şi însemnătatea teologică a acelui loc. Aşa se explică de ce a fost preferată Alexandria în locul Cartaginei sau Ierusalimul în locul Cezareii Palestinei. Tronurile investite cu aceste primate de cinste îşi exercitau jurisdicţia într-o anumită zonă geografică precis delimitată. Din acest motiv, Zonarás vorbeşte despre primatele de cinste ca fiind «excelenţe de cinste» [5].

În consecinţă, putem spune că scaunele episcopale, care dispuneau de aceste privilegii, aveau un primat faţă de eparhiile care intrau sub jurisdicţia lor. Este important să înţelegem că izvorul primatelor de cinste era respectivul loc în care se afla scaunul episcopal, iar purtătorul acestora era episcopul întronizat în respectivul loc. Ordinea întâietăţii în cadrul celor cinci Patriarhii este stabilită de către sfintele canoane, astfel încât astăzi nu poate fi exprimată nici o îndoială în această privinţă. De altfel, canonul 36 al Sinodului Quinisext [6] reconfirmă această ordine.

Crearea altor Biserici Ortodoxe autocefale în decursul mileniului al II-lea crează multe probleme în ceea ce priveşte ordinea întâietăţii. Aceste probleme nu privesc cele cinci Patriarhii, ale căror privilegii au fost stabilite în cadrul Sinoadelor Ecumenice, ci privesc strict Bisericile Ortodoxe apărute ulterior, Biserici care îşi dispută ordinea înscrierii lor în Dipticele Bisericii. Dipticele nu reprezintă însă izvorul primatelor de cinste şi nici al ordinii întâietăţii, aşa cum remarcă şi textul Patriarhiei moscovite [7]. Desigur, Bisericile Ortodoxe sunt datoare să cadă de acord asupra ordinii înscrierii lor în Diptice, însă trecerea lor în acest registru nu are nici o legătură cu acordarea primatelor de cinste anumitor scaune eclesiale sau cu stabilirea – de către sfintele canoane – a ordinii întâietăţii.

b) După întreruperea comuniunii euharistice dintre Roma şi Constantinopol (a doua jumătate a secolului XI), primatele de cinste ale primului scaun, adică ale Bisericii Romei, au trecut în posesia următorului scaun din ordinea Sfintelor Diptice, respectiv în posesia Bisericii Constantinopolului – scrie în textul Patriarhiei de la Moscova [8]. Notând apoi mai jos că ordinea nu este stabilită, aşa cum a fost menţionat mai sus, de Diptice, ci de Sfintele Canoane, textul Bisericii ruse – probabil pentru a respinge revendicările romano-catolicilor asupra anumitor teritorii din cadrul Bisericii universale – consideră că nici conţinutul Primatului de cinste la nivel mondial nu este stabilit de canoanele Sinoadelor Ecumenice sau locale [9].

Asta înseamnă că astăzi, la 15-16 veacuri de la decretarea Sfintelor Canoane, în Biserica Ortodoxă încă nu se cunoaşte conţinutul primatelor de cinste şi, mai ales, conţinutul primatului celui dintâi scaun, care, până la Schismă, a fost Biserica Romei şi Biserica Constantinopolului, care dispuneau de primate de cinste egale (cu menţiunea că cea din urmă a fost desemnată a doua în ordinea întâietăţii), iar, după Schismă, Biserica Constantinopolului.

(Va urma…)

Note:

[1] http://mospat.ru/2013/12/26/news96344: «Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви» (în continuare, Text).

[2] http://ww.ec–patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=848&tla=gr.

[3] Canonul 6 al Primului Sinod Ecumenic. Vezi G. Rállis – M. Potlís, Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων (Constituţia Sfintelor şi Dumnezeieştilor Canoane), Atena 1852 (1966), vol. II, 128 şi 173.

[4] Rállis – Potlís, op. cit., 173, 280-281 (can. 3 al Sin. II Ec. şi can. 28 al Sin. IV Ec.).

[5] Idem, 173.

[6] Idem, 387.

[7] Text, «На уровнеВселенской Церквикак сообщества автокефальных Поместных Церквей, объединенных в одну семью общим исповеданием веры и пребывающих в сакраментальном общении друг с другом, первенство определяется в соответствии с традицией священных диптихов и являетсяпервенством чести».

[8] Text, «В течение первого тысячелетия церковной истории первенство чести принадлежало Римской кафедре5. После разрыва евхаристического общения между Римом и Константинополем в середине XI века первенство в Православной Церкви перешло к следующей в порядке диптиха кафедре- Константинопольской. С тех пор вплоть до настоящего времени первенство чести в Православной Церкви на вселенском уровне принадлежит Патриарху Константинопольскому как первому среди равных Предстоятелей Поместных Православных Церквей».

[9] Text, «Содержательное наполнение первенства чести на вселенском уровне не определяется канонами Вселенских или Поместных соборов».

Episcop de Avydos Chiril [Katerellos]
/pemptousia.ro/

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.