Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Apariţie editorială: Episcopia Hotinului cu reşedinţa la Bălţi (1923-1944)

aprilie 3, 2014 Categoria: Stiri

Una dintre cărţile pe care ni le-a adus anul 2014 este lucrarea părintelui Ioan Lisnic Episcopia Hotinului cu Reşedinţa la Bălţi (1923-1944). Această nou-apărută carte a fost tipărită cu binecuvântarea IPS Vladimir Mitropolit al Chişinăului şi întregii Moldove. Lucrarea are 206 pagini şi este împărţită în patru capitole şi douăzeci şi şapte subcapitole. Ea redă câteva dintre cele mai puţin cercetate pagini ale istoriei vieţii creştin-ortodoxe din Basarabia. Aceste pagini sunt legată de Episcopia Hotinului cu reşedinţa la Bălţi care a existat în perioada 1923-1944.

Autorul cărţii începe lucrarea cu capitolul Înfiinţarea Episcopiei Hotinului în cadrul Miropoliei Proilaviei. Episcopul Amfilohie – mare cărturar şi păstor duhovnicesc. În această parte a lucrării se descriu fundamentele istorice care au stat la baza înfiinţării episcopiei în 1923 şi activitatea lui Amfilohie Hotiniul care pe lângă faptul că a fost unicul întâistătător al Episcopiei Hotinului în scurta sa existenţă din secolul al XVIII-lea, a mai fost şi una dintre cele mai marcante personalităţi ale culturii româneşti din acea epocă.

Capitolul al doilea este întitulat P.S. Visarion Puiu – primul episcop al reînfiinţatei Episcopii a Hotinului (1923-1935). În ea autorul descrie cauzele reînfiinţării episcopiei şi ale stabilirii reşedinţei episcopale la Bălţi. Personalitatea marcantă a marelui ierarh Visarion Puiu este în centrul atenţiei autorului, în acest capitol în care sunt descrise toate realizările acestui episcop.

Al treilea capitol, întitulat Episcopia Hotinului sub conducerea P.S. Tit Simedrea (1935-1940), sunt descrişi următorii cinci ani ai existenţei episcopiei. Până la ocuparea Basarabiei de către armata sovietică, sub conducerea P.S. Tit Simedrea episcopia a continuat să aibă o perioadă de înflorire.

Ultimul capitol este numit Episcopul Armatei General de Brigadă Dr. Partenie Ciopron Conducător al Episcopiei de Bălţi. În el se descrie activitatea de reorganizare a vieţii creştine din episcopie dusă de P.S. Partenie după un an de prigoană a credinţei din timpul stăpânirii sovietice. Sunt descrise şi prigonirile la care au fost supuşi cei trei ierarhi din partea comuniştilor după 1944. De asemenea sunt redate şi unele pagini din viaţa dinaintea şi de după păstorirea marilor ierarhi la Bălţi.

În prefaţă cărţii, semnată de dl. Nicolae Enciu, doctor habilitat în istorie cercetător ştiinţific coordonator, şef al Secţiei Istorie Contemporană la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se menţionează: „De-a lungul anilor, Protoiereul Ioan Lisnic s-a remarcat inclusiv în calitate de cercetător asiduu al unor importante aspecte ale vieţii bisericeşti din Basarabia şi Bucovina interbelică, editând şi câteva monografii cu largă rezonanţă în mediul universitar, în cel academic dar şi la publicul cititor.

Noua contribuţie a Protoiereului Ioan Lisnic are ca obiect de studiu Episcopia Hotinului cu reşedinţa la Bălţi în perioada 1923-1944.

Atestată încă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în cadrul Mitropoliei greceşti a Proilaviei şi avându-l ca titular şi arhipăstor pe marele cărturar şi păstor duhovnicesc P.S. Episcopul Amfilohie, Episcopia Hotinului a fost reînfiinţată abia după 1918, în componenţa judeţelor Bălţi, Soroca şi Hotin şi avându-i, în perioada de existenţă (1923-1944), în calitate de îndrumători spirituali pe vrednicii ierarhi P.S. Episcop Visarion Puiu (1923-1935), P.S. Episcop Tit Simedrea (1935-1940) şi P.S. Episcop Partenie Ciopron (1941-1944), – celui din urmă revenindu-i şi sarcina grea de refacere a vieţii spirituale în eparhie, după un an de ocupaţie sovietică şi de prigoană a bisericii.

Întemeiată pe colecţiile de documente de la Arhiva Naţională a Republicii Moldova şi cele păstrate la arhiva Muzeului de Istorie şi Etnografie din mun. Bălţi, lucrarea Protoiereului Ioan Lisnic constă din patru capitole, conţinând o abordare cvasiexhaustivă a vieţii, activităţii şi realizărilor arhiereilor care au condus Episcopia Hotinului cu reşedinţa la Bălţi în perioada 1923-1944.

Însoţită de o consistentă bibliografie şi anexe cu ilustraţii din epocă, lucrarea Protoiereului Ioan Lisnic constituie o contribuţie esenţială la investigarea principalelor aspecte din viaţa şi activitatea ecleziastică ale ierarhilor care au condus Episcopia Hotinului în perioada de referinţă, fapt care ne permite să recomandăm cu căldură publicului cititor lectura unei lucrări pe o temă extrem de importantă a istoriei noastre naţionale, scrisă de un erudit şi talentat cunoscător al domeniului.” .

Lucrarea părintelui Ioan Lisnic este o carte trebuincioasă atât cunoaşterii istoriei creştin-ortodoxiei din Basarabia cât şi ca lectură ziditoare de suflet pentru creştini.


Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.