Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Vaccinurile rămân obligatorii. Cum diminuăm efectele negative?

ianuarie 25, 2013 Categoria: Articole, Sanatate

Vaccinarea obligatorie ca o condiţie de admitere a copiilor în grădiniţe şi şcoli a rămas în vigoare, deoarece nu contravine Constituţiei. Este o decizie a Curţii Constituţionale dată după ce înalta instanţă a fost sesizată de avocatul parlamentar Anatolie Munteanu care a considerat că norma legală care interzice accesul copiilor nevaccinaţi la grădiniţe şi şcoli este discriminatorie… Ce urmează după această decizie definitivă şi care nu poate fi supusă niciunei căi de atac? Avocatul Teo Cârnaţ, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, este interlocutorul nostru special.

Europa Liberă: Aţi fost printre cei care aţi pledat pentru scoaterea obligativităţii vaccinării copiilor. Curtea însă a decis ce a decis… Cum trebuie citită, înţeleasă decizia Curţii Constituţională care a menţinut obligativitatea vaccinării copiilor?

Teo Cârnaţ: Curtea Constituţională a pus mai presus de tot securitatea statului, mai presus de tot securitatea sănătăţii publice. Însă eu sunt de părerea că Constituţia, în partea generală, stipulează ca valori supreme demnitatea omului, drepturile sale. Şi cu toate că în Curtea Constituţională sunt şase judecători şi a existat aceasta paritate, trei la trei, dă de înţeles că trei judecători au fost pentru a declara Legea cu privire la supravegherea de stat a sănătăţii publice, articolul 52, neconstituţională. Deoarece nu putem noi să condiţionăm admiterea copiilor în educaţie sau în şcoli, sau în tabere de odihnă, prin faptul dacă sunt ei vaccinaţi sau nu sunt vaccinaţi. Sunt de părerea că această hotărâre a Curţii Constituţionale este până ce una mai mult politică şi nicidecum nu corespunde buchiei Constituţiei, şi nu corespunde Declaraţiei universale a drepturilor omului care garantează dreptul la educaţie, pacturilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, inclusiv Convenţiei europene cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale.

Europa Liberă: Ca să lămurim din capul locului: ar putea fi posibilă vreo încercare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului? De exemplu, pe motiv de violare a vieţii private prin ingerinţa în corpul uman prin vaccinare?

​​Teo Cârnaţ: Eu cred că nu, deoarece alte modalităţi de a schimba situaţia în Republica Moldova pot fi: poate interveni aici Parlamentul care din oficiu poate să modifice legea respectivă, adică Legea cu privire la supravegherea de stat a sănătăţii publice şi poate al doilea moment, adică să ne adresăm în cazuri concrete la CEDO, când unui părinte i s-au încălcat dreptul de a decide ce vaccinuri să accepte şi ce vaccinuri să refuze. Sau atunci când i s-a încălcat dreptul la educaţie pe motiv că nu au vaccinările, respectiv nu a fost admis la studii. Şi cred că Republica Moldova va avea câştig de cauză în asemenea situaţii deoarece majoritatea statelor UE, SUA au adoptat astfel de legislaţie care dă posibilitatea să accepte sau să nu accepte aceste vaccinări. Pe această cale a mers şi Federaţia Rusă care a dat posibilitate cetăţenilor săi în primul rând să fie informaţi complet şi obiectiv despre toate avantajele şi dezavantajele vaccinării. În aşa situaţie a fost şi rada Supremă din Ucraina care a adoptat o lege recent prin care dă posibilitate cetăţenilor să accepte sau să nu accepte vaccinarea, adică poartă un caracter de recomandare.

Europa Liberă: În urma acestei decizii a CC, ce se va întâmpla în consecinţă cu părinţii cărora, din motiv că nu acceptă vaccinarea copiilor lor, nu le sunt acceptaţi copiii în grădiniţe, de exemplu?

Teo Cârnaţ: Din datele statistice cunoaştem că 95 la sută din copii sunt vaccinaţi şi 5 procente nu sunt vaccinaţi. Dacă pornim de la art. 35 din Constituţia Republicii Moldova unde se spune că fiecare din noi avem dreptul la învăţătură şi că învăţământul primar este obligatoriu, atunci statul trebuie să se gândească la faptul ce fac cu copii care nu sunt vaccinaţi, cum pe ei să-i şcolarizeze.

Europa Liberă: Vorbiţi şi despre copii cărora medicii le prescriu să nu se vaccineze?

Teo Cârnaţ: Da.

Europa Liberă: În cazul lor probabil nu există probleme cu grădiniţa, cu şcoala…

Teo Cârnaţ: Credeţi-mă că şi în aceste situaţii sunt probleme cu grădiniţa şi cu şcoala… Dar statul are obligativitatea de a-i şcolariza pe toţi. Dacă este aşa atunci părinţii care doresc să refuze aceste vaccinuri, ei merg la încălcare de legislaţie. Prin ce? De multe ori pleacă la medicii şi le propun, prin coruperea lor, ca aceştia să le scrie precum că copii lor sunt vaccinaţi., în realitate ei nu sunt. Dacă vom merge pe această cale atunci părintele până la urmă îşi realizează dreptul său de a decide să-şi vaccineze sau nu copiii. Dar aceasta nu este democratic, nu este în conformitate cu condiţiile statului de drept. Dacă nu este aşa, atunci noi trebuie să luăm în consideraţie situaţia din republica Moldova şi să mergem la modificarea acestei legislaţii prin intermediul Parlamentului. Dacă CC nu a înţeles acest lucru.

Europa Liberă: Cât de rezistent, sub aspect juridic inclusiv, vi se pare argumentul că, aşa cum spun medicii, copiii nevaccinaţi ar prezenta un pericol pentru cei vaccinaţi la grădiniţe de exemplu şi că, dacă n-ar exista obligativitatea, sistemul de sănătate s-ar confrunta cu epidemii?

Teo Cârnaţ: Eu cred că este o aberaţie lucrul acesta. Deoarece odată ce 95 de procente din copii sunt vaccinaţi, ei sunt în afara oricăror pericole. Şi statele cu democraţii avansate procedează în felul următor: atunci când apar anumite epidemii, statul se obligă ca aceşti copii care nu sunt vaccinaţi să fie pentru moment izolaţi, Adică scoşi din circuitul educaţional pe perioada epidemiilor. Pentru că anume copii nevaccinaţi sunt supuşi riscului acestor epidemii, dar nu cei vaccinaţi. De aceea când noi inversăm lucrurile nu este în favoarea educării populaţiei de a accepta vaccinurile. În aşa situaţie apare întrebarea: dacă acei nevaccinaţi sunt pericol pentru cei vaccinaţi, pentru ce ne mai vaccinăm?

Europa Liberă: Una este opţiunea care are la bază buna informare sau prudenţa justificată… Dar însăşi ignoranţa, prejudecata, uneori chiar prostia stă – trebuie să recunoaştem – la baza multor opţiuni, decizii, gesturi, acţiuni… Când e vorba de problema vaccinării sau a refuzului de a accepta vaccinarea, sunt de exemplu posibile mecanisme juridice pentru diminuarea… prostiei, ignoranţei, prejudecăţii în general dar şi în cazul în care acestea provoacă efecte proaste asupra sănătăţii?

Teo Cârnaţ: dacă statul prin această lege, cu privire la supravegherea de stat în domeniul sănătăţii publice, impune condiţionarea respectivă, adică de a vaccina copii înainte de a fi admişi în grădiniţe şi şcoli, atunci statul prin această lege trebuie să organizeze fonduri financiare ca, atunci când sunt anumite consecinţe ale vaccinării, să nu mai cadă aceasta pe umerii părinţilor, ci pe umerii statului îngrijirea acestor copii care sunt jertfe ale acestei vaccinări. Vorbesc despre invalidităţi, vorbesc despre dizabilităţi sau chiar decese ale acestor copii în rezultatul vaccinării. În Republica Moldova, atunci când părintele este impus să semneze precum că el a fost informat şi îşi asumă toate consecinţele vaccinării, cam nu are logică. De aceea, dacă noi vom promova în continuare acest stereotip de segregare pe anumite criterii că odată ce nu eşti vaccinat trebuie să urmezi o grădiniţă aparte, o şcoală aparte, precum unii judecători ai CC gândesc, sau dacă eşti bolnav de SIDA sau alte boli incurabile trebuie să fii izolat, aceasta nu rezistă la aceste standarde ale UE şi a principiilor nondiscriminării. Din aceste considerente statul trebuie să promoveze în primul rând politica de egalitate a tuturor faţă de ceea ce propune statul. Şi excluderea acestor stereotipuri bazate pe non-toleranţă, pe discriminare, bazat pe segregare.

Europa Liberă: Vaccinurile rămân obligatorii. Ce se poate face sub aspect juridic pentru a diminua posibilitatea unor efecte proaste, periculoase ale respectivelor vaccinuri asupra sănătăţii copiilor?

Teo Cârnaţ: Eu sunt de părerea că sub aspect juridic în primul rând trebuie să completăm această lege cu astfel de articole care presupun că odată ce părintele sau copilul nu a fost supus examinării preventive obiective referitor la necesitatea vaccinării, nu trebuie să fie admisă acest copil la vaccinare. Deoarece noi cunoaştem că de multe ori copilul nu este supus examinării, dar este trimis la vaccinare. Al doilea moment este că dacă se vor adresa mai mulţi părinţi în instanţa de judecată că, cu toate că conform anumitor diagnoze copilul său nu trebuia să fie supus vaccinării, dar a fost vaccinat, şi vor avea câştig de cauză, atunci prin acest mecanism noi vom impune legiuitorul să se gândească. Şi ultimul moment pe care eu îl văd este că dacă părintele refuză să-şi vaccineze copilul şi nu este admis în şcoli, să se adreseze la CEDO. Aceste mecanisme eu le văd pe viitor.

/europalibera.org/

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.