Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Despre slava deşartă

decembrie 23, 2010 Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ioan Casian

A È™aptea luptă o avem împotriva duhului slavei deÈ™arte. Patima aceasta este foarte felurită şi foarte subÈ›ire şi nu o bagă de seamă uÈ™or nici însuÈ™i cel ce pătimeÈ™te de dînsa. Atacurile celorlalte patimi sunt mai vădite şi de aceea e mai uÈ™oară oarecum lupta cu dînsele, căci sufletul cunoaÈ™te pe potrivnicul său şi îndată îl răstoarnă prin împotrivirea cu cuvîntul şi prin rugăciune. Dar păcatul slavei deÈ™arte, avînd multe înfăÈ›iÈ™ări, precum s-a zis, este greu de biruit. El încearcă să săgeteze pe ostaÈ™ul lui Hristos prin orice îndeletnicire, prin glas, prin cuvînt, prin tăcere, prin lucru, prin priveghere, posturi, rugăciune, citire, liniÈ™te, pînă şi prin îndelunga răbdare. Pe cel ce nu izbuteÈ™te să-i amăgească spre slavă deÈ™artă prin scumpetea hainelor, încearcă să-l ispitească prin îmbrăcămintea proastă şi pe cel ce nu l-a putut face să se îngîmfe prin cinste, pe acela îl duce la nebunie prin aÈ™a zisă răbdare a necinstei; iar pe cel ce nu l-a putut împinge la slavă deÈ™artă pentru destoinicia în cuvînt, îl amăgeÈ™te prin tăcere, făcîndu-l să-şi închipuie că a dobîndit liniştea. Dacă n-a putut moleşi pe cineva prin belşugul bucatelor, îl slăbănogeÈ™te prin postul pe care îl ţine de dragul laudelor. Scurt vorbind, tot lucrul, toată îndeletnicirea dă prilej de război acestui diac viclean. Pe lîngă acestea el îl face pe monah să se gîndească şi la preoÈ›ie. Îmi aduc aminte de un bătrîn, pe cînd petreceam în pustia sketica. Ducîndu-se acesta la chilia unui frate spre cercetare, apropiindu-se de uÈ™a l-a auzit grăind. Şi socotind bătrînul că citeÈ™te din Scriptura a stat să asculte, pînă ce a simÈ›it că fratele îÈ™i ieÈ™ise din minte din pricina slavei deÈ™arte şi se hirotonisise pe sine diacon, făcînd tocmai otpustul celor chemaÈ›i. Deci cum a auzit bătrînul acestea, împingînd uÈ™a a intrat şi întîmpinîndu-l fratele i s-a închinat după obicei şi ceru să afle de la el, daca de multa vreme aÈ™teaptă la uÈ™a. Iar bătrînul i-a răspuns în glumă, zicînd: «Acum venii cînd făceai tu otpustul celor chemaÈ›i». Auzind fratele acestea, a căzut la picioarele bătrînului, cerîndu-i să se roage pentru dînsul, ca să se izbăvească de rătăcirea aceasta.

Am amintit aceasta, vrînd să arat la cîtă nesimÈ›ire duce dracul acesta pe om. Drept aceea, cel ce vrea să se lupte desăvîrÈ™it şi să ia cununa dreptăÈ›ii desăvîrÈ™ite să se străduiască în toate chipurile să biruie aceasta fiară cu multe capete. Să aibă pururi înaintea ochilor cuvîntul lui David: «Domnul a risipit oasele celor ce plac oamenilor». Deci nimic să nu facă uitîndu-se după lauda oamenilor, ci numai răsplata lui Dumnezeu să o caute. Să lepede necontenit gîndurile care vin în inima lui şi îl laudă, şi să se dispreÈ›uiască pe sine înaintea lui Dumnezeu. Căci numai aÈ™a va putea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se izbăvească de duhul slavei deÈ™arte.

Sfîntul Ioan Casian

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.