Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Ce fel de martori sînt Martorii lui Iehova?

septembrie 9, 2009 Categoria: Articole, Religii si secte

Adeseori întîlniţi persoane pe stradă, prin parcuri chiar şi la uşile dumneavoastră, care, de regulă vă pun întrebări despre Dumnezeu, despre numele Său, Biblie etc., de asemenea vă oferă broşuri cu denumirea „Turnul de Veghe” sau „Treziţi-vă” şi chiar vă propun studiu biblic gratuit sau vă invită la sala regatului pentru a afla mai multe despre Dumnezeu Iehova. De regulă aceste persoane nu se prezintă cine sînt şi de unde îşi au începutul.

În realitate ei sînt membrii Organizaţiei „Martorii lui Iehova”, întemeiată de americanul Charles Taze Russell (1852-1916), care ” la începutul deceniului 1870-1880, el şi cîţiva dintre prietenii săi au început să studieze Biblia în amănunţime şi independent de vreo grupare religioasă, cu privire la reîntoarcerea lui Hristos. De asemenea, ei au început să caute adevărul biblic referitor la multe alte învăţături fundamentale ale Bibliei. Acesta a fost începutul activităţii de astăzi a Martorilor lui Iehova. Acest grup a ajuns să înţeleagă că:
— doctrina trinităţii nu este biblică
— numai Iehova este Dumnezeul Atotputernic şi Creatorul
— Iisus Hristos este cel dintîi creat
— Spiritul Sfînt nu este o persoană, ci forţa activă şi invizibilă a lui Dumnezeu
— sufletul este muritor
— pedeapsa pentru cei răi care nu se căiesc nu este chinul veşnic, ci nimicirea” etc.( Martorii lui Iehova, 1987, p.8)

Deşi membrii acestei organizaţii susţin că ei se conduc doar după Biblie, totuşi, în realitate învăţătura lor se contrazice cu Biblia adeseori şi acest fapt nu este surprinzător deoarece Sf. Ap. Petru scrie despre epistolele Sf. Ap. Pavel că în ele „… sînt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ( explică greşit ) ca şi pe celelalte Scripturi spre a lor pierzare.” ( 2 Petru 3:16 ). În acest verset întîlnim două categorii de oameni, ” neştiutori şi neîntăriţi”; neştiutori sînt acei botezaţi şi neînvăţaţi despre adevăr, iar cei neîntăriţi sînt acei nebotezaţi şi respectiv neînvăţaţi despre adevăr, deci oricare om din aceste categorii cînd citeşte Biblia nu se adresează cu cuvîntul inspirat de Dumnezeu, ci cu înţelegerea subiectivă a sa, de aceea Biblia trebuie explicată corect de către cei care o cunosc aşa cum Dumnezeu a insuflat adevărul prin aghiografi. De aici deja observăm că Charles T. Russell este o persoană din aceste două categorii, care studiind Biblia independent a ajuns la concluzii personale, care sunt adeverite de contrazicerile cu alte versete biblice, şi nicidecum la adevăr.

Învăţătura Martorilor lui Iehova comparată cu Sfînta Scriptură.

1) „Iisus este cel dintîi creat„ ( Martorii lui Iehova, 1987, p.8) – „La început era Cuvîntul şi Cuvîntul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvîntul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.” ( Ioan 1:1-3 ).” Şi: „Întru început Tu, Doamne, pămîntul l-ai întemeiat şi cerurile sînt lucrul mîinilor Tale;” (Evr. 1:10). Acestea sînt cuvintele lui Dumnezeu Tatăl adresate către Dumnezeu Fiul, care este Creator şi nicidecum creatură.

2) „Fiul unic-născut nici măcar nu s-a gîndit vreodată să încerce să fie egal cu Tatăl său.” ( Ce ne învaţă în relitate Biblia?, 2005, p. 42) – ” … făcîndu-se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.” ( Ioan 5:18 ); „Iar Eu şi Tatăl Meu una sîntem.” ( Ioan 10:30 );” … că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl.” ( Ioan 10:38 ).

3) „Ei susţin că pentru a fi salvat trebuie să chemăm numele lui Iehova şi nu a lui Hristos.” ( Numele Divin care va dăinui pentru totdeauna, 1986, p.26 ) – „Pînă acum n-aţi cerut nimic în numele Meu; cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie deplină.” ( Ioan 14:14 ); ” … Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu!” ( Fap. 7:59 ); ” … care cred în numele Lui, le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu.” ( Ioan 1:12 ), precum şi multe alte lucruri se făceau în numele lui Iisus ( Fap. 9:13-16/ 5:28,41/ 9:14/ 21:13/ 22:16 )

4) Nu în ultimul rînd se află şi versiunea bibliei „Traducerea Lumii Noi”, efectuată însăşi de Martorii lui Iehova (1950-1960), care s-a făcut cu scopul de a susţine învăţătura lor, mai de seamă fiind numele ebraic Iehova care a fost introdus în Testamentul Nou a cărui manuscrise există doar în limba greacă veche, fapt care arată că acest nume nu poate fi în Noul Testament nicidecum.

Aceste argumente sînt doar o mică parte din tot adevărul despre această organizaţie, de aceea să nu uităm ce ne-a spus Sf. Ap. Pavel în epistola sa către Galateni ( 1:6-9) „Mă mir că aşa degrabă treceţi de la cel ce va chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie, care nu este alta, decît că sînt unii care vă tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos. Chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decît aceea pe care v-am vestit-o – SÄ‚ FIE ANATEMA! Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decît aţi primit – SÄ‚ FIE ANATEMA!”

În realitate, deci, concluzia ne arată că Martorii lui Iehova sînt martori mincinoşi care sînt duşi în eroare şi respectiv îi duc şi pe alţii în eroare, de aceea să ne păzim sufletele de această erezie dăunătoare cu mare atenţie.

Veaceslav Bodarev
Student la Facultatea de Teologie Chişinău, an II
/ortodoxia.md/

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.