Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Vrea Hristos să fim pacifişti şi toleranţi cu oricine doar de dragul păcii?

august 12, 2009 Categoria: Articole, Ecumenism, Nicolae Velimirovici

Nu socotiţi că pace am venit să aduc pe pămînt; nu am venit să aduc pace, ci sabie.

Aşa a grăit Domnul. A se citi: Nu am venit să împac adevărul cu minciuna, înţelepciunea şi prostia, binele şi răul, dreptatea şi silnicia, bestialitatea şi omenia, inocenţa şi desfrînarea, pe Dumnezeu şi pe mamona: ci am adus sabie ca să tai şi să le despart, încît să nu se amestece.

Cu ce să le desparţi, Doamne? Cu sabia adevărului. Ori cu sabia cuvîntului Lui Dumnezeu, ceea ce e totuna: fiindcă adevărul este cuvîntul Lui Dumnezeu, şi cuvîntul Lui Dumnezeu este adevărul. Apostolul Pavel indeamnă: luaţi sabia duhovnicească, care este cuvîntul lui Dumnezeu. Iar sfîntul Ioan a văzut în vedenie pe Fiul lui Dumnezeu în mijlocul a şapte sfeşnice, şi din gura Lui ieşea o sabie ascuţită de amîndouă părţile. Sabia care iese din gură ce poate fi altceva decît cuvîntul Lui Dumnezeu, cuvîntul adevărului? Acestă sabie este mîntuitoare pentru lume, nu pacea binelui cu răul.

Că acestă înţelegere este dreaptă se vede şi din ce spune Hristos în continuare: că am venit să despart pe om de tatăl său, şi pe fiică de mama sa, şi pe noră de soacra sa. Căci dacă fiul merge după Hristos, iar tatăl rămîne în întunericul minciunii, sabia adevărului lui Hristos îi va despărţi. Adevărul este mai vrednic de iubit decît tatăl. Şi dacă fiica merge după Hristos, iar mama rămîne îndărătnică în tăgăduirea lui Hristos, ce unire poate fi acolo? Oare nu este Hristos mai dulce decît mama? la fel şi nora cu soacra ei.

Dar să nu înţelegi strîmb „“ că cel ce Îl cunoaşte şi-L îndrăgeşte pe Hristos trebuie deodată să se despartă trupeşte de rudele sale. Aşa ceva nu scrie. Este destul a fi despărţit cu sufletul şi a nu primi în el nimic din gîndurile şi faptele necredinţei; căci dacă credincioşii s-ar despărţi şi trupeşte de necredincioşi, s-ar face în lume două tabere potrivnice. Cine i-ar învăţa şi îndrepta atunci pe necredincioşi ? Înţeleptul Pavel scrie: că se sfinţeşte bărbatul necredincios prin femeia credincioasă, şi se sfinţeşte femeia necredincioasă prin bărbatul credincios.

Aşadar, cuvintele despre aducerea sabiei pe pămînt sunt pe deplin potrivite cu Hristos „“ Făcătorul de pace şi Dătătorul de pace. El dă cereasca Sa pace, ca pe un balsam ceresc, celor ce cred în El fără făţărnicie. Insă nu a venit să facă pace între fiii luminii şi fiii întunericului.

Sfîntul Nicolae Velimirovici

/preugen.wordpress.com/

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.