Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:Esenţa dragostei – de Luminiţa Vangheli

martie 10, 2008 Categoria: Articole, Tinerii

(Lucrarea cîştigătoare la Concursul organizat de
Portalul Tineretului Ortodox din R. Moldova)

„Marea nu poate stinge dragostea, nici rîurile s-o potolească”
(Cîntarea Cîntărilor 8:7).

Dragostea este un mare dar sufletului omenesc. Ea îi conferă aripi şi-l înalţă spre Frumos. Dragostea nu cunoaşte limite, e asemenea flăcării unei lumînări: oricîte lumînări nu ai aprinde de la ea, aceasta din urmă nu seacă. Nimic nu poate fi asemuit cu dulceaţa dragostei pentru Dumnezeu, pentru părinţi, apropiaţi, pentru cei cu care păşim pe calea vieţii.

Fără dragoste lumea ar părea sumbră, încătuşată în lanţurile întunericului şi lipsită de lumină, înţelepciune, bunătate. Noi suntem cei care purtăm în inimă o picătură din dragoste şi suntem datori s-o împărtăşim cu cei apropiaţi.

Dragostea ”toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă” (1Cor.13:7). Dacă sufletul nostru respiră cu dragoste, atunci numaidecît va fi luminat de înţelepciune, primind un strop din binecuvîntarea cerească.

Dragostea e foarte importantă în viaţa unui om. Împreună cu credinţa şi nădejdea ea îl însoţeşte în drumul greu şi anevoios spre dobîndirea mîntuirii. Rolul dragostei nicidecum nu poate şi nici nu trebuie diminuat, mai ales acum, cînd lumea alunecă în prăpastia pierzaniei.

Dragostea e un scut ce ne apără de săgeţile otrăvitoare ale răului, ne învaţă să fim tari în lupta cu el şi nu permite infiltrarea acestuia în fibrele sufleteşti ale omului. Dragostea e o comoară fără preţ, care, fiind aflată, îmbogăţeşte pe stăpînul său cu milă, bunătate, răbdare, înţelepciune, înţelegere.

Asemenea albinelor care culeg nectar de pe cele mai splendide şi parfumate flori, trebuie să fim noi, culegînd fir cu fir din esenţa dragostei, care „îndelung rabdă, este binevoitoare, nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.” (1Cor.13:4).

Ferice de cel care locuieşte în împărăţia dragostei, care cunoaşte gustul, care culege căldură şi prietenie din atmosfera armonioasă a ei.

Dragostea nu trebuie căutată undeva departe. Ea e aici, lîngă noi: în soarele dătător de lumină, în ploaie „“ mama rodniciei, în persoana dragă, în cei care ne înconjoară, care ne ajută sau în cei care au nevoie de sprijinul nostru.

E dificil a trăi fără dragoste, pentru că fără ea aerul devine otrăvitor. Nu trebuie să neglijăm ceea ce e mai frumos în lume, darul ceresc pe care l-am primit şi suntem datori să-l înmulţim pentru a ne învrednici de răsplata cuvenită.

Vreau să menţionez cuvintele Mîntuitorului: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” (Ev. de la Ioan 13:35).

Luminiţa Vangheli
/LOGOS.MD/

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.