Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Categorii articole:TU SI CRACIUNUL – Scrisoare catre copii

noiembrie 28, 2007 Categoria: Articole, Danion Vasile, Familia, Tinerii

Micul meu prieten,

(Îndrăznesc să îţi spun aşa pentru simplul fapt că citeşti ceea ce ţi-am scris. Scriu gîndindu-mă la tine, la frumuseţea vîrstei tale. Chiar dacă nu te cunosc şi nu mă cunoşti, m-aş bucura să ştiu că rîndurile mele te vor bucura.)

Înainte de a-ţi spune orice altceva, s-ar cuveni să mă prezint. Ca să nu te plictisesc îţi spun doar că mă numesc Danion Vasile. Sunt de meserie scriitor, dacă asta poate fi o meserie. Am fost o vreme şi profesor de religie la o şcoală generală; adică am predat şi copiilor de vîrsta ta. Mi-a fost tare drag să le vorbesc copiilor despre Dumnezeu. Poate şi de asta îţi scriu: acum trei ani eram între copiii care mă iubeau foarte mult, şi îi învăţam colinde. Şi eu îi iubeam: în pauze îmi săreau în braţe, mă jucam cu ei, eram prieteni buni.

De ce îţi scriu? Unul dintre motive este că îmi doresc ca anul acesta să fie cît mai mulţi colindători. Vreau să mergi la colindat. Vreau să te conving de faptul că lumea întreagă are nevoie de colindul tău, de frumuseţea colindului tău şi de frumuseţea chipului tău de colindător.

Trebuie neapărat să mergi la colindat, prietene. Trebuie neapărat să înţelegi că, pentru cîteva zile, trebuie să ai meseria de colindător. Nu în sensul în care o meserie aduce bani, ci în sensul în care meseria e ceva ce te reprezintă. Aşa cum doctorul s-a făcut doctor pentru a îngriji de trupurile bolnavilor, aşa cum preotul s-a făcut preot pentru a se îngriji de sufletele oamenilor, tot aşa, pentru cîteva zile, tu trebuie să devii colindător.

Să ştii că asta este una dintre cele mai grele îndeletniciri. Este mai uşor să vinzi pîine decît să colinzi. De ce? Colindătorii vestesc lumii Naşterea Domnului. Colindătorii pe care îi vedem, dimpreună cu îngerii pe care nu îi vedem, se bucură că Hristos S-a născut, că Mîntuitorul a venit printre oameni.

Cine este Mîntuitorul, şi ce înseamnă acest lucru pentru tine? Greu de spus. După ce am ţinut odată o predică la Mănăstirea Rîşca, o mănăstire frumoasă din Moldova, un călugăr bătrîn mi-a spus: „Aţi vorbit frumos, dar eu n-am înţeles nimic.” Sper să nu rămîi şi tu cu aceeaşi părere după ce vei citi scrisoarea aceasta. Mai ales că nu scriu doar pentru a scrie, doar pentru că aceasta îmi este „meseria”, ci scriu pentru că vreau să îţi spun anumite lucruri.

Cine este Mîntuitorul? La această întrebare aproape toţi copiii răspund: „Domnul nostru Iisus Hristos”. Ce înseamnă pentru tine că Iisus este Mîntuitorul lumii? Gîndeşte-te că eşti supărat, gîndeşte-te că ţi s-a întîmplat un lucru care te-a întristat. Să zicem că ai luat bătaie de la părinţi. Şi, în timp ce stai şi plîngi, vezi lîngă tine o jucărie pe care ţi-o doreşti de multă vreme. Lacrimile se usucă repede. Aşa era întreaga lume acum două mii de ani: plină de durere şi de întristare. Raiul era închis, din cauza păcatului lui Adam, părintele neamului omenesc. Dumnezeu nu a lăsat însă omenirea fără ajutor, şi de aceea L-a trimis în lume pe Fiul Său, pe Domnul nostru Iisus Hristos.

Fără Hristos lumea ar fi un loc al întunericului. Gîndeşte-te cum ar fi viaţa ta de copil fără joacă. Copilul care nu se joacă, nu are copilărie. Tot aşa, oamenii fără Hristos nu au viaţă.

„Dar cum”, te vei întreba, „doar pe pămînt sunt milioane şi miliarde de oameni care nu cred în Hristos? Ei nu au viaţă?”

Îţi voi explica, sau mai bine zis voi încerca să îţi explic ce fel de viaţă au aceştia. Cînd eram în clasa a VII-a, chiar de ziua de naştere a tatălui meu, am spart tabla de la şcoală (văzusem un film cu bătăi şi am încercat să le arăt colegilor o lovitură cu piciorul). L-am sunat pe tata care şi-a lăsat musafirii şi a venit imediat la şcoală. Pînă să vină el, eu încercam să mă joc cu colegii, să îmi treacă frica, dar nu am reuşit. Îmi era teamă de „represalii”. Totuşi, tata nu m-a bătut pentru isprava mea. Era atît de trist (a trebuit să plătească paguba, şi o tablă costă destul de mult), încît nici măcar nu m-a certat.

Pînă să vină tata am trăit clipe de frămîntare: credeam că voi fi bătut în faţa colegilor mei. Nu îmi ardea nici de joacă, nici de glume.

Într-un fel aşa este viaţa necredincioşilor. Aşteptarea încordată a unei pedepse, a celei mai mari pedepse cu putinţă: sfîrşitul vieţii. Pentru un necredincios nu e nici o diferenţă între sfîrşitul lumii şi propria moarte: prin moarte necredinciosul crede că termină orice legătură cu existenţa.

De ce plîng unii copii cînd părinţii îi iau de la grădiniţă? Pentru că nu vor ca joaca lor să se termine. Pentru că vor să se mai joace. Şi părinţii le întrerup joaca. Aşa e şi cu sfîrşitul vieţii pămînteşti a necredincioşilor: ar da orice ca să mai poată trăi măcar cîteva zile, dar degeaba. Moartea îi aşteaptă.

Se apropie Crăciunul şi eu îţi scriu despre moarte. Poate că ţi se pare că scriu despre lucruri care îi frămîntă pe oamenii mari. Dar încerc să îţi vorbesc despre frumuseţea credinţei în Hristos, Fiul lui Dumnezeu Care S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din Fecioara Maria. Crăciunul este praznicul Naşterii Sale. Şi ca să înţelegi cît de mare dar este pentru noi faptul că avem un Dumnezeu care S-a făcut om pentru mîntuirea noastră ţi-am vorbit puţin despre cît de îngrozitor este sfîrşitul vieţii pămînteşti a necredincioşilor, şi cît de apăsătoare este viaţa celor care se tem de moarte.

Noi suntem creştini, adică ştim că moartea nu este un sfîrşit, ci este doar o trecere. Din lumea pămîntească în lumea cerească. Noi avem un Dumnezeu care ne aşteaptă în rai. Hristos, pruncul din Betleem, e Cel care a adus omenirii vestea cea bună a faptului că omul poate ajunge iarăşi în rai. După ce Adam a fost izgonit din rai, raiul a fost închis: raiul a fost făcut pentru om, şi fără oameni nu îşi avea nici un rost. Era ca o casă pustie. Hristos a venit să îi anunţe pe oameni că Dumnezeu S-a milostivit de ei, şi că îi aşteaptă în Împărăţia Sa. Hristos a venit să ne arate calea spre rai.

Noi ne bucurăm la Naşterea Domnului ca cei care, rătăcindu-se prin deşert, dau de cea mai sigură Călăuză spre capătul drumului. Sute şi mii de ani oamenii s-au chinuit să ajungă la Dumnezeu, au încercat în fel şi chip să Îl cunoască pe Dumnezeu. Pruncul din Betleem e Dumnezeul venit în întîmpinarea noastră, e Dumnezeul venit în căutarea noastră.

Hristos putea veni în lume ca un înger. Dar a vrut să vină ca un om, să trăiască viaţa noastră, să simtă greutăţile vieţii, să simtă neputinţa firii omeneşti.

Hristos a venit în lume pentru ca oamenii să cunoască bucuria adevărată, care începe pe pămînt şi se termină în ceruri. De asta se bucură Biserica, de asta se bucură creştinii”¦

La aceste rînduri tu mi-ai putea repeta întrebarea care mi s-a mai pus cînd eram profesor de religie: „De ce totuşi lumea caută alte motive de bucurie de Crăciun?” Aş putea adăuga şi eu alte întrebări la întrebările tale: „De ce sunt foarte mulţi creştini care vin la Biserică numai în prima zi a praznicului, iar în celelalte două îşi pierd vremea cu tot felul de prostii? De ce toată lumea aşteaptă masa de la sfîrşitul postului, cînd puţini au postit? „¦” Întrebările mele nu ar răspunde la întrebarea ta şi, în loc să te lămurească, te-ar încurca mai tare. Aşa că îţi voi răspunde la ele mai spre sfîrşitul scrisorii, acum vreau să îţi scriu despre lucruri mai frumoase.

De ce colindă copiii de Crăciun? De Crăciun colindă toţi creştinii. Colindele se cîntă în Biserică. Dar copiii nu colindă numai în Biserică: ei colindă pe uliţele satului, pe străzi şi prin scările blocurilor care nu au interfoane, sau ale căror uşi au fost deschise prin bunăvoinţa unui locatar mai inimos.

De ce colindă copiii de Crăciun? Pentru că duc lumii vestea naşterii lui Hristos. Bine, dar lumea nu ştie că Hristos S-a născut? Ba da. Dar uită foarte des. De la un an la altul lumea are nevoie de glasurile copiilor care să îi aducă aminte că Hristos a venit în lume. Lumea are nevoie de colinda ta. Lumea e o floare care se ofileşte fără colindele copiilor. De ce? Pentru că viermele întunericului, diavolul, încearcă să alunge din lume tot ce e frumos, tot ce e curat, tot ce e sfînt. Diavolul vrea să rupă lumea de Dumnezeu. Şi colindele îl ard ca nişte rugăciuni. El nu vrea ca oamenii să asculte colindele copiilor, nu vrea ca ei să mai creadă colindele copiilor.

În ultima sută de ani a avut loc deformarea colindătorilor. La sate, de Crăciun, toţi creştinii aşteptau colindătorii cu porţile inimilor deschise. Copiii veneau, colindau şi erau primiţi cu multă dragoste. Nu puteai refuza colindătorii, era ca şi cum ai refuza mesajul lor.

Astăzi e „inflaţie” de colindători. Cum adică? Adică sunt prea mulţi colindători pe metru pătrat. De Crăciun blocurile, metrourile, tramvaiele, şi magazinele sunt asaltate de cete de colindători ale căror voci scîrţîie din pricina solicitării la maxim: aproape toţi aşteaptă bani, cît mai mulţi, ca taxă pentru concertele pe care le susţin. Se colindă pentru bani, se face negoţ cu colinde.

Bine, dar pe vremuri colindătorii cîntau „gratuit”? Nu primeau şi ei covrigi, nuci, sau tot felul de prăjituri şi prăjiturele? Ba da. Numai că neobosiţii colindători de altădată erau pătrunşi de bucuria şi de emoţia Crăciunului. Erau ca nişte paji care anunţă nunta împăratului. Pe cînd colindătorii de astăzi sunt nişte vînzători de colinde. Agasează oamenii cu melodiile lor, pe care le cîntă cu răceala cu care ar cînta nişte manele (de fapt manelele le cîntă cu foc, sau jucînd în jurul focului de bucurie că au strîns suma scontată la „concertul obligatoriu de iarnă”).

Ironizînd spiritul comercial al soliştilor care străbat în viteză scările blocurilor, încercînd să obţină „prăzi” cît mai bogate, Ştefan Hruşcă spunea odată ce primesc azi colindătorii: „nuci, alune, un euro, doi”¦”. Ar putea să lase drept „amintire” numărul de cont din bancă, pentru ca transferul să fie mai simplu, şi să nu umble cu atîţia bani după ei.

Nu este Crăciunul sărbătoarea darurilor, nu este şi acesta un mod civilizat pentru a aduna bani pentru cadouri?

Nu. Poate că răspunsul acesta te nemulţumeşte. Lumea întreagă se lasă prinsă de vraja sărbătorilor de iarnă, creştini şi necreştini se lasă prinşi de febra „cadourilor”. Toţi intră în vîrtejul halucinant al cumpărăturilor.

Cu ocazia Naşterii lui Hristos, toţi îşi fac cadouri. Excepţie fac numai săracii, care nu rareori fac Crăciunul fără să mănînce o felie de cozonac proaspăt. Dar îţi voi scrie mai încolo despre ei şi despre bogaţii care îşi fac Crăciunul prin restaurante scumpe.

Voi încerca să te fac să înţelegi că Sărbătoarea Naşterii Domnului nu are prea multe în comun cu Sărbătoarea Darurilor de iarnă. E un lucru foarte complicat, dar am încredere în tine. Ştiu că eşti la o vîrstă fragedă, dar cred că aşa cum încerci să înţelegi foarte multe despre lumea în care trăiesc oamenii mari, aşa vei înţelege şi ceea ce îţi scriu acum.

Oamenii mari consideră că cei mici nu sunt în stare să înţeleagă lucrurile serioase, în timp ce pentru a le explica tot felul de lucruri neimportante îşi ocupă cît mai mult timp. Şi mai e ceva: oamenii mari le spun copiilor numai ceea ce consideră că e cazul să le spună. Dacă un părinte îşi convinge copiii de importanţa prăznuirii Crăciunului, de faptul că atunci creştinii trebuie să Îl primească pe Hristos în dar prin Sfînta Împărtăşanie, şi părintele nu merge să se spovedească şi să se împărtăşească, atunci copilul îşi dă seama că ceva nu este în regulă.

Pentru a nu se ajunge la astfel de situaţii, părinţii preferă să îşi convingă copiii că de fapt Crăciunul este o sărbătoare a trupului, o sărbătoare în care mîncarea este din belşug, în care cadourile sunt împărţite în stînga şi în dreapta, şi în care Dumnezeu e invocat numai pentru a da impresia că totul este aşa cum ar trebui să fie.

S-ar putea să te pun pe gînduri scriindu-ţi aceste lucruri. Dacă există părinţi care prezintă deformat copiilor Crăciunul, înseamnă că există părinţi pentru care credinţa în Dumnezeu este un lucru lipsit de importanţă.

Şi aşa şi e. În Vieţile Sfinţilor găsim nu puţine exemple de părinţi care au căutat să îi îndepărteze pe copiii lor de credinţa în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Şi numărul acestora nu s-a împuţinat pînă astăzi. Ba chiar a crescut.

Poate că ştii despre pătimirea Sfintei Muceniţe Filofteea de la Curtea de Argeş, care a fost ucisă chiar de către tatăl ei: ea avea obiceiul de a da oamenilor săraci o parte din mîncarea pe care mama ei vitregă i-o trimitea tatălui său la cîmp. Şi în zilele noastre mai sunt copii care îi iubesc atît de mult pe săraci încît îşi pun în pericol propria viaţă pentru a-i ajuta. Dar mai sunt şi părinţi care, plini de mînie drăcească, îşi pedepsesc copiii pentru fiecare faptă evanghelică pe care o săvîrşesc.

Poate că unii părinţi vor citi şi ei aceste rînduri. Se vor revolta şi se vor întreba de ce sădesc în minţile copiilor neîncredere faţă de părinţii lor.

Răspunsul meu e simplu: mi-aş dori ca toţi părinţii din lume să fie creştini şi să îşi crească fiii în dreapta credinţă, fiindu-le primele călăuze pe calea mîntuirii.

Unii părinţi încearcă să îşi convingă copiii că, Crăciunul este o simplă sărbătoare a darurilor, invocînd faptul că dacă i-au adus pe lume sunt liberi să îi crească cum voiesc.

Tot aşa încerc şi eu să conving că această sărbătoare este cu mult mai mult: este o sărbătoare sfîntă, de care oamenii ar trebui să se bucure mai ales duhovniceşte.

Chiar dacă eşti la o fragedă, îţi dai seama că în lumea oamenilor mari există multă răutate (asta o ştii mai ales de la televizor, din filmele şi din ştirile care îţi vatămă mintea). Gîndeşte-te că, dacă Hristos nu S-ar fi întrupat din Fecioara Maria, răul din lume ar fi fost mult mai mare. Şi ceea ce noi considerăm că e rău ar fi fost considerat bine. Gîndeşte-te că dacă nu S-ar fi întrupat Hristos dragostea dintre oameni ar lipsi. Poate că pînă acum ar fi avut loc şi sfîrşitul lumii, din cauza cine ştie cărui război sau a cine ştie cărei bombe lansată „din greşeală”.

Hristos a venit în lume pentru ca să îi înveţe pe oameni să se iubească; nu cu o dragoste egoistă, nu cu o dragoste de clan, prin care ne iubim numai rudele şi prietenii. Ci cu o dragoste cu care îi iubim şi pe cei buni şi pe cei răi. Această dragoste simţind-o cei buni, devin şi mai buni, iar cei răi pun frîu răutăţii lor.

Hristos S-a născut pentru a omorî moartea. Hristos S-a născut pentru a-i învăţa pe oameni cum să trăiască pentru a dobîndi raiul. Tu poate nu te-ai gîndit încă ce meserie vei avea cînd vei creşte mare. Dar Hristos ţi-a arătat care trebuie să fie viitoarea ta meserie: cea de ostaş al Împăratului ceresc.

Să nu crezi că prin rîndurile mele încerc să te îndepărtez de bucuria cadoului pe care ţi-l doreşti de Crăciun. Există o legătură directă între Crăciun şi acest cadou.

Toţi oamenii îşi doresc cadouri, de la cei mici pînă la cei mari. Ce sunt cadourile? Prilejuri de a înfrunta banalitatea şi plictiseala, prilejuri de bucurie. Oamenii au nevoie de cadouri tocmai pentru că viaţa are multe momente triste.

Hristos a înţeles că oamenii au nevoie de cadouri, de daruri. El este Cel mai preţios dar pe care îl pot primi creştinii de Crăciun.

Poate despre Sfînta Împărtăşanie ai învăţat la şcoală că este Trupul şi Sîngele Domnului nostru Iisus Hristos.

„Dar de împărtăşit ne putem împărtăşi la orice Liturghie, nu e nimic deosebit în faptul că ne putem împărtăşi de Crăciun”¦”

Am auzit această replică mai demult, la o oră de religie. E adevărat că ne putem împărtăşi cu Sfintele Taine şi în altă zi. Dar pentru a cunoaşte bucuria Crăciunului trebuie să Îl primim pe Hristos în inimile noastre. Şi cum putem spune că Îl primim pe Hristos în inimi cîtă vreme refuzăm să Îl primim aşa cum ni Se dăruieşte, adică prin Sfînta Împărtăşanie?

Nu, micul meu prieten, cine nu se împărtăşeşte de Crăciun, nu poate simţi adevăratul praznic. Se aseamănă celor care se satură de o mîncare doar simţindu-i mirosul, şi lenevindu-se să meargă la masă.

Să nu te gîndeşti că ai destulă vreme înainte ca să te împărtăşeşti la fiecare dintre Crăciunurile ce vor urma. Vei creşte şi, pe măsură ce anii trec, vor apărea din ce în ce mai multe motive ca tu să nu te împărtăşeşti. Cel mai important dintre ele este faptul că, într-o formă sau alta, vei fi ispitit de păcat. Să îi luăm ca exemplu pe liceeni, sau mai bine pe studenţi: cîţi studenţi se împărtăşesc la marile sărbători la biserica la care mergi tu? Foarte puţini (dacă tu însuţi nu mergi la biserică de sărbători nu ai cum să îţi dai seama de acest lucru). De ce? Pentru că sunt la vîrsta la care simt adierea păcatului. Diavolul cel pierzător de suflete le întinde undiţa şi ei, dacă nu sunt tari în credinţă, muşcă momeala. Tinereţea este vîrsta la care armatele diavolului distrug mii de suflete: pentru că, dacă le-au biruit încă de acum, le vor ţine mult mai uşor în sclavie.

Diavolul se teme numai de sufletele curate, de sufletele care stau sub binecuvîntarea lui Dumnezeu. Profită de curăţia vîrstei tale: nu îl lăsa pe vrăjmaş să spargă zidul sufletului tău. Primeşte-l în viaţa ta pe Hristos. Spovedeşte-te şi împărtăşeşte-te.

„O, dar nu îmi place să mă spovedesc”¦”

Şi acest lucru l-am auzit de la elevii mei. Dar celor cărora nu le place să se spovedească, le place să facă altceva, de obicei lucruri rele. Minţitul părinţilor intră în această listă, şi este încă dintre cele mai mici. Tu nu ai cum să îţi dai seama cum creşte un suflet care iubeşte minciuna: e ca şi cum ar fi udat cu otravă. Şi, peste ani de zile, otrava îl va îmbolnăvi.

Vrei să îţi faci tu singur cel mai frumos dar de Crăciun? Spovedeşte-te şi împărtăşeşte-te. Vei vedea cum sufletul tău se va umple de lumină şi de bucurie. Vei vedea cum toate se vor lumina în jurul tău.

Cu cît te vei bucura mai mult de dragostea lui Hristos, cu atît îţi vei iubi mai mult părinţii, şi cu atît mai mult vei simţi dragostea lor. Cu cît Îl vei iubi mai mult pe Părintele ceresc, cu atît îi vei iubi mai mult şi pe părinţii tăi trupeşti.

Şi încercaţi să le faceţi şi voi daruri părinţilor voştri. Viaţa lor e plină de greutăţi. Voi trebuie să încercaţi să îi mîngîiaţi cît mai mult. Voi trebuie să le dăruiţi dragostea voastră. Aşa cum copiii au nevoie de părinţii lor, atît material cît şi spiritual, şi părinţii au nevoie de copiii lor. Asta o spun nu ca pe o simplă teorie: nu de puţine ori, frînt de oboseală fiind, m-am odihnit în dragostea băiatului meu, Codrin. (Fetiţa, Nectaria, e mică: are abia două luni. Şi, chiar dacă la capitolul vorbe stăm prost, la capitolul „declaraţii de dragoste” stăm foarte bine: se luminează la faţă cînd îi zîmbesc, şi asta mă umple de bucurie).

Îmi iubesc copiii şi am mare nevoie de dragostea lor. Aşa au şi părinţii tăi nevoie de dragostea ta. Cînd eram mic, nimeni nu mi-a spus că părinţii mei au nevoie de dragostea mea. Abia cînd mi-a murit mama, mi-am dat seama cît de mult însemnam noi, eu şi sora mea, pentru tatăl nostru. Şi abia după ani de zile mi-am dat seama cît am greşit eu faţă de el, şi cît de mult l-am supărat.

Ascultă sfatul unui „om mare”: părinţii tăi au nevoie de dragostea ta. Şi acum, apropiindu-se Crăciunul, îi poţi ajuta să iasă puţin din febra cumpărăturilor şi a curăţeniei. Odihneşte-i prin dragostea ta.

„Dar oare ei îmi vor da darul pe care îl aştept?”¦” Sper că nu îţi pui această întrebare atunci cînd îţi scriu despre iubirea de părinţi. Iubirea nu se vinde şi nu se cumpără. Iubirea care se cumpără, nu este iubire. Iubeşte-ţi părinţii şi dacă vei primi darurile aşteptate, şi dacă nu le vei primi. Poate că anul acesta „Moş Crăciun” a fost mai sărac, şi nu a putut să cumpere tot ce şi-ar fi dorit.

Voi scrie acum cîte ceva despre părinţii care, din cauza sărăciei, nu pot cumpăra prea multe bunătăţi pentru masa de Crăciun. Poate că aceste rînduri vor fi citite şi de către copii mai sărăcuţi, de copii care jinduiesc la răsfăţul de care au parte colegii lor.

De la începutul lumii şi pînă la sfîrşitul ei, vor exista trei categorii de oameni: bogaţii, săracii, şi oamenii care nu sunt nici bogaţi şi nici săraci. Chiar dacă, din orgoliu, cei din urmă se socotesc bogaţi, sau dacă, din zgîrcenie, se socotesc săraci, pentru ei sărbătorirea Crăciunului nu pune mari probleme.

Dar pentru săraci”¦

„Săracii sunt nişte vietăţi cu două picioare, care străbat lumea noastră accidental. Ar trebui să existe anumite bariere, pentru ca vieţile noastre să nu se intersecteze”¦”, gîndesc bogaţii necredincioşi, ghiftuindu-se cu mîncare şi cu băutură.

Voi spune despre cei săraci cîteva cuvinte: voi da un exemplu de trăire a sărăciei care va dovedi cît de strîns pot fi legate sărăcia şi sfinţenia: o familie cu unsprezece copii trăia într-o singură cameră. Soţul muncea din greu să asigure pîinea familiei. Şi el avea o singură nemulţumire: că nu putea face milostenie. Că, deşi soţia sa făcea treabă în casele altora, şi uneori lucra fără să ia bani (cînd ajuta alţi oameni săraci), el nu putea să îi ajute pe cei aflaţi în necazuri. Nici unul dintre autorii cărţilor de succes nu are atîta imaginaţie încît să creeze un personaj atît de altruist. Şi totuşi astfel de eroi ai lui Hristos există.

Cum s-o fi prăznuit Crăciunul în casa acestui sărac? Cu mîncăruri şi băuturi alese? Nu, evident că nu. Dar sunt convins că în casa lui era mai multă bucurie decît în casele tuturor bogaţilor la un loc. Săracii pot fi sfinţi, săracii Îl pot avea pe Dumnezeu (desigur că există mulţi săraci păcătoşi, aşa cum există şi unii bogaţi sfinţi).

Dacă părinţii sunt credincioşi, Crăciunul este plin de bucurie. Şi Dumnezeu rînduieşte să fie şi ceva daruri pentru copii, şi ceva bun pe masă.

Şi atunci cînd masa e săracă, şi copiii şi-ar dori ceva bun, ar trebui să se roage Domnului să aibă grijă de ei. Şi Dumnezeu nu îi va lăsa.

Am fost foarte impresionat de o scrisoare a unui copil către Dumnezeu, scrisoare pe care am citit-o într-o carte de poveşti. Nu de mult timp am aflat şi care e originea ei: această scrisoare a fost scrisă de un mare sfînt al Bisericii, de Sfîntul Nectarie din Eghina, făcătorul de minuni. Într-o noapte L-a visat pe Hristos, care l-a întrebat de ce plînge. Şi pentru că în vis nu I-a putut răspunde, înecîndu-se în lacrimi, a doua zi i-a răspuns prin următoarea scrisoare: „Hristoase al meu, m-ai întrebat de ce plîng. Mi s-au rupt hainele, mi s-au prăpădit încălţările de mi-au ieşit degetele afară şi mor de frig. Mi-e foarte frig acum iarna. M-am dus aseară la stăpînul meu şi m-a alungat. Mi-a spus să scriu acasă alor mei, să-mi trimită ei. Hristoase al meu, de atîta amar de vreme muncesc aici, şi n-am trimis maicii mele nici un bănuţ”¦ Acum, ce să mă fac? Cum să o scot la capăt fără haine? Tot muncind, s-au rupt. Iartă-mă că Te necăjesc. Mă închin Ţie şi Te iubesc eu, robul Tău, „¦”.

A pus scrisoarea într-un plic pe care a scris destinatarul: „Pentru Domnul nostru Iisus Hristos, în ceruri”. Din rînduiala lui Dumnezeu, scrisoarea a fost deschisă de un om bogat, care i-a trimis tînărului haine, mîncare şi bani.

Mi-a plăcut să citesc povestea. Dar mi-a plăcut şi mai mult să aflu că scrisoarea a existat, şi că ajutorul primit în urma scrierii ei a fost real. Viaţa e, nu de puţine ori, mai palpitantă decît cărţile.

Dumnezeu nu şovăie să asculte rugăciunile celor care Îi cer ajutorul. Învaţă de la Sfîntul Nectarie să Îi ceri Domnului tot ceea ce îţi trebuie cu adevărat. Sunt multe lucruri pe care ni le dorim, dar pe care nu I le cerem lui Dumnezeu tocmai pentru că ştim că nu ne-ar fi de folos să le avem. Ar fi bine să îţi dai seama că nici unul dintre lucrurile pe care nu le-am primi drept dar de la Dumnezeu, nu ne fac viaţa mai frumoasă. Şi, chiar dacă pe moment ne gonesc plictiseala, în timp îşi arată urmările nedorite. (Să luăm un exemplu: jocurile pe calculator au din ce în cei mai mulţi „discipoli” astăzi. Copiii se joacă şi le e bine. Dar creierul lor are de suferit de pe urma acestor jocuri „“ cu toate că reclamele susţin contrariul. Şi din copiii normali apar copii ofiliţi, nervoşi şi egoişti. Copii al căror randament intelectual e din ce în ce mai scăzut. Le-au fost de folos jocurile pe calculator? La întrebarea asta poţi răspunde singur. Şi totuşi, există copii care Îl roagă pe Dumnezeu să le trimită asemenea jocuri”¦). Încearcă să îţi dai seama că tot ceea ce facem are urmări în viitor: bune sau rele.

Ţi-am scris această scrisoare pentru a-ţi oferi şi o altă imagine a Crăciunului. Scrisoarea mea se apropie de sfîrşit. Se termină brusc, pentru că nu am scris tot ce aveam să îţi scriu. Poate că îţi voi scrie din nou la anul. Şi atunci îţi voi scrie mai mult.

Ţine minte că vei creşte. Vrei sau nu, vei ajunge un om mare. Şi atunci se va vedea dacă felul în care ai petrecut Crăciunul I-a plăcut lui Dumnezeu sau nu. Cred că la slujba Naşterii Domnului vei veni, aşa cum vin mulţi copii. Dar nu e de ajuns. Crăciunul ţine mai mult de două ore”¦

Danion Vasile
/www.danionvasile.ro/

Lasa un comentariu

Completeaza casutele de mai jos pentru a adauga un comentariu.

Trebuie sa fii logat pentru a comenta.