Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Despre pace – Sf. Siluan Athonitul

Adaugat la iulie 5, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Toţi oamenii vor să aibă pacea, dar nu ştiu cum să ajungă la ea. Paisie cel Mare s-a mîniat şi L-a rugat pe Domnul să-l izbăvească de mînie. Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Paisie, dacă nu vrei să te mînii, nu dori nimic, nu judeca pe nimeni, nu urî pe nimeni, şi nu te vei mai mînia”.
Astfel, orice om, dacă-şi taie voia lui înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, va avea totdeauna pace în suflet, dar cel căruia îi place să-şi facă voia sa, nu va avea pace niciodată.
Sufletul care s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu îndură cu uşurinţă orice întristare şi orice boală, pentru că, atunci şi cînd e bolnav, el se roagă şi vede pe Dumnezeu: „Doamne, Tu vezi boala mea. Ştii că sunt păcătos şi neputincios. Ajută-mă să îndur totul şi să-Ţi mulţumesc bunătăţii Tale”. Şi Domnul alină boala şi sufletul simte ajutorul dumnezeiesc şi stă înaintea lui Dumnezeu vesel şi mulţumitor. Continuare…

Despre smerenie – Sf. Siluan Athonitul

Adaugat la mai 19, 2010 de Victor
Categoria: Anunturi, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Sf. Siluan AthonitulAcum sunt puţini „stareţi” [„bătrîni iscusiţi”] care să cunoască iubirea Domnului pentru noi şi să cunoască lupta cu vrăjmaşii şi că, pentru a-i birui, e nevoie de smerenia lui Hristos.
Domnul iubeşte atît de mult pe om, încît îi dă darurile Sfîntului Duh, dar pînă cînd sufletul se învaţă să păstreze harul, se chinuie mult.
In primul an după ce am primit pe Duhul Sfînt, gîndeam: „Domnul mi-a iertat păcatele: harul dă mărturie de aceasta; de ce mai am nevoie?”. Dar nu trebuie să gîndim aşa. Chiar dacă păcatele ne-au fost iertate, toată viaţa trebuie să ne aducem aminte de ele şi să ne întristăm, ca să păzim zdrobirea [inimii]. N-am făcut aşa şi am încetat zdrobirea şi mult am fost hărţuit de demoni. Eram nedumerit de ce se făcea cu mine şi-mi spuneam: „Sufletul meu cunoaşte pe Domnul şi iubirea Lui. Cum de-mi vin gînduri rele?” Dar Domnului i S-a făcut milă de mine şi m-a învăţat El însuşi cum trebuie să mă smeresc: „Ţine mintea ta în iad şi nu deznădăjdui!” Şi prin aceasta vrăjmaşii sunt biruiţi. Dar de îndată ce las mintea mea să iasă din foc, gîndurile rele cîştigă din nou putere.
Cel ce, asemenea mie, a pierdut harul, e bine să lupte curajos cu demonii. Cunoaşte că tu însuţi eşti vinovat: ai căzut în mîndrie şi slavă deşartă, şi Domnul îţi dă să cunoşti cu milostivire ce înseamnă să fii în Duhul Sfînt şi ce înseamnă să fii în luptă cu demonii. Continuare…

Cuvînt despre rugăciune – Sf. Siluan Athonitul

Adaugat la martie 19, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Cine iubeşte pe Domnul, acela îşi aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea-aminte de Dumnezeu naşte rugăciunea. Dar, dacă nu-ţi vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fără rugăciune sufletul nu va rămîne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul / Duhului Sfînt. Prin rugăciune se păzeşte omul de păcat, fiindcă, rugîndu-se, mintea e ocupată de Dumnezeu şi cu duh smerit stă înaintea Feţei Domnului, pe Care-L cunoaşte sufletul ce se roagă.

Fireşte, începătorul are nevoie de o călăuză, căci pînă se dă harul Sfîntului Duh, sufletul are mare luptă cu vrăjmaşii şi nu-şi poate da seama dacă vrăjmaşul îi aduce dulceaţa sa. Poate deosebi aceasta numai cel ce a gustat el însuşi din experienţă harul Duhului Sfînt. Cine a gustat Duhul Sfînt recunoaşte apoi harul după gust.

Cine vrea să se îndeletnicească cu rugăciunea fără o călăuză şi îşi închipuie în mîndria lui că poate să o înveţe singur după cărţi şi nu se va duce la un „stareţ” [„bătrîn iscusit”], acela a căzut deja pe jumătate în înşelare. Dar pe cel smerit Domnul îl va ajuta şi, chiar dacă nu găseşte un povăţuitor experimentat, dar va merge la duhovnicul lui, oricare ar fi el, Dumnezeu îl va ocroti pentru smerenia lui.
Continuare…

„Vulturul şi cocoşul” – Sf. Siluan Athonitul

Adaugat la septembrie 24, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Pilde si povestiri, Siluan Athonitul

„Un vultur zbura în înăltimi, se desfăta de frumusetea lumii si gîndea în sinea lui: „Trec în zbor peste depărtări întinse: peste văi si munti, mări si rîuri, cîmpii si păduri; văd multime de fiare si păsări; văd orase si sate si cum trăiesc oamenii. Dar cocosul de la tară nu cunoaste nimic în afara ogrăzii în care trăieste si nu vede decît cîtiva oameni si cîteva dobitoace. Voi zbura la el si-i voi povesti despre viata lumii”. Si vulturul a venit să se aseze pe acoperisul gospodăriei si a văzut cît de tantos si de vesel se plimba cocosul în mijlocul găinilor lui si s-a gîndit: „înseamnă că e multumit cu soarta lui; dar, cu toate astea, îi voi povesti cele ce cunosc”.

Si vulturul a început să-i vorbească cocosului despre frumusetea si bogătia lumii. La început cocosul l-a ascultat cu atentie, dar nu întelegea nimic. Văzînd că nu întelege nimic, vulturul s-a mîhnit si i-a fost greu să mai vorbească cu cocosul. La rîndul lui, cocosul, neîntelegînd ceea ce-i povestea vulturul, se plictisea si-i era greu să-l asculte. Continuare…

Un cuvînt de mîntuire – „Ţine mintea ta în iad şi nu deznădăjdui” (Cuviosul Siluan Athonitul)

Adaugat la august 24, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Merită să ne oprim asupra acestei fraze care este manifestarea prin excelentă a actualitătii staretului Siluan, expresie sintetică a învătăturii sale spirituale – a căii spre sfintenie si mîntuire pe care a trasat-o si unul din motivele popularitătii sale. Este un cuvînt care frapează si care cere explicatii, o frază misterioasă si problematică. Ea poate fi, în sfîrsit, înteleasă în diferite moduri, la diferite nivele: spiritual, dar si psihologic. Uneori chiar sochează. Unii oameni îi găsesc un gust de masochism sau de morbiditate, si îl aruncă.
Continuare…

Despre ganduri si inselare – Sf. Siluan Athonitul

Adaugat la mai 19, 2009 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

A venit un nor, a ascuns soarele si s-a facut întuneric. Tot asa, pentru un singur gînd de mîndrie, sufletul pierde harul, si îl napadeste întunericul. Dar, tot asa, si numai pentru un singur gînd de smerenie harul vine din nou. Am încercat aceasta pe mine însumi. [„¦]

Daca vezi o lumina înauntrul sau în afara ta, nu te încrede în ea, daca împreuna cu lumina nu simti în tine zdrobire (de inima) pentru Dumnezeu, nici iubire pentru aproapele; însa nici nu te teme, ci smereste-te si lumina va pieri. Daca vezi vreo vedenie sau un chip sau ai un vis, nu te încrede în aceasta, pentru ca daca este de la Dumnezeu, Domnul te va face sa întelegi aceasta. Daca n-a cunoscut dupa gust pe Duhul Sfînt, sufletul nu poate întelege de unde anume vine vedenia. Vrajmasul da sufletului o anumita dulceata amestecata cu slava desarta si dupa aceasta se recunoaste înselarea.
Continuare…

Însemnări pe marginile (cîmpurile) Catalogului de plante şi flori – Sf. Siluan Athonitul

Adaugat la noiembrie 11, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Sufletul blînd şi smerit e mai bun decît aceste flori iar mirosul lui şi aroma e mai bună şi mai frumoasă. Domnul a înfrumuseţat florile, dar El iubeşte mai mult pe om şi i-a dat omului pe Duhul Sfînt; iar El e mai dulce decît întreaga lume şi e plăcut pentru suflet. Dacă noi L-am fi cunoscut, apoi L-am fi iubit mai mult, decît florile.
Florile le-a făcut Dumnezeu pentru om, pentru ca sufletul în făptură să-L proslăvească pe Făcător şi să-L iubească pe El. Nu trebuie să uităm de Dumnezeu nici pe o secundă in timpul zilei. El ne iubeşte pe noi, să-L iubim şi noi „” pe Dînsul, cu toată inima, şi să cerem mila Lui, şi să împlinim poruncile Lui sfinte: în ele noi vom cunoaşte pe Dumnezeu. El e inima noastră, şi dorinţa, şi veselia şi nădejdea. Continuare…

Sfantul Siluan – Cuvinte alese

Adaugat la septembrie 24, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

Sfantul Siluan

 • Orice actiune inainte careia sau dupa care nu poti spune o rugaciune e mai bine sa nu o faci.
 • Tot războiul se duce pentru smerenie.
 • Multă vreme n-am ştiut de ce trebuie să mă întristez, de vreme ce Domnul mi-a iertat păcatele. Şi am cunoscut că cine nu are întristare nu poate sta în smerenie, pentru că duhurile rele ne insuflă mîndrie.
 • Cînd ţin mintea mea în iad, sufletul meu are odihnă, dar cînd uit de aceasta, atunci îmi vin gînduri care nu plac lui Dumnezeu.
 • Spune: „Sunt mai rău decît toţi” şi vrăjmaşul se va depărta de tine.
 • Sufletele celor mandri sufera de-a pururea din partea demonilor (cuvant primit de la Hristos Insusi).
 • Acum oamenii s-au făcut mîndri şi nu se mîntuiesc decît prin întristări şi pocăinţă, şi numai foarte arareori ajunge cineva la iubire.
 • Domnul iubeste atat de mult pe om ca ii da darurile Sfantului Duh. Dar pana ce invata sa pastreze harul, sufletul trece prin multe furtuni.
 • Continuare…

  Lupta noastră – Sfîntul Siluan Athonitul

  Adaugat la iulie 21, 2008 de Victor
  Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

  Lupta noastra se duce in fiecare zi si cu fiecare ceas.
  Daca faci reprosuri fratelui tau, sau il judeci, sau il intristezi, ti-ai pierdut pacea.
  Daca ai cazut in slava desarta, sau te inalti deasupra fratelui, ai pierdut harul.
  Daca iti vine un gand desfranat si nu il indepartezi deindata, sufletul tau pierde iubirea lui Dumnezeu si indrazneala in rugaciune.
  Daca iubesti puterea sau banii, nu vei cunoaste niciodata iubirea lui Dumnezeu.
  Daca iti implinesti voia proprie, esti biruit de vrajmasul si uratul intra in sufletul tau.
  Daca urasti pe fratele tau, inseamna ca ai cazut din Dumnezeu, si un duh rau a pus stapanire pe tine. Continuare…

  Am fost cuprins de iubire pentru toată zidirea lui Dumnezeu

  Adaugat la martie 6, 2008 de Victor
  Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Siluan Athonitul

  „¢ Mărturisirea Sfîntului Siluan, în Mînăstirea „Sfîntul Pantelimon”,
  Muntele Athos, Grecia „¢

  Inima mea tînjeşte după Domnul şi-L caut cu lacrimi. Cum aş putea să nu Te caut? Tu m-ai găsit, Tu, mai întîi. Tu mi-ai dat să trăiesc dulceaţa Sfîntului Tău Duh şi sufletul meu Te-a iubit. Tu vezi, Doamne, chinul şi lacrimile mele”¦ Dacă nu m-ai fi atras prin iubirea Ta, nu Te-aş căuta aşa cum Te caut. Dar Duhul Tău mi-a dat să te cunosc şi sufletul meu se bucură că Tu eşti Dumnezeul şi Domnul meu şi tînjesc după Tine pînă la lacrimi.

  Sufletul meu tînjeşte după Dumnezeu şi-L caută cu lacrimi. Milostive Doamne, Tu vezi căderea şi durerea mea. Dar cu smerenie rog îndurarea Ta: revarsă asupra păcătosului ce sunt, harul Sfîntului Tău Duh. Amintirea lui îndeamnă mintea mea să caute din nou milostivirea Ta. Doamne, dă-mi duhul smereniei Tale ca să nu pierd din nou harul Tău, şi să nu mă tîngui ca Adam care plîngea după Dumnezeu şi Raiul cel pierdut.

  Continuare…