Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


„O astfel de „corectitudine” va produce mereu numai schisme si in cele din urma ajuta numai miscarea ecumenica”¦”

Adaugat la februarie 16, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Ecumenism, Religii si secte, Serafim Rose


* Intr-adevar, daca privim la situatia Bisericii Ortodoxe din Grecia, putem vedea ca miscarea ecumenica a provocat o reactie ce a devenit deseori excesiva, si uneori aproape la fel de rea ca boala pe care cauta sa o vindece. Gruparile mai moderate ale vechilor calendaristi greci au o pozitie similara cu cea a Bisericii noastre Ruse de peste granite; dar au avut loc schisme dupa schisme intre vechii calendaristi asupra chestiunii „strictetei”. Acum cativa ani, unul din aceste grupuri a rupt comuniunea cu biserica noastra, deoarece episcopii au refuzat sa declare ca toate celelalte Biserici Ortodoxe sunt lipsite de har; acest grup afirma acum ca e unicul ce poseda harul, ca este singurul ortodox. De curand, a atras niste convertiti din biserica noastra, si trebuie sa fim constienti ca aceasta atitudine este un pericol pentru unii din convertitii americani si europeni: cu mintile noastre calculate, rationaliste, este foarte usor sa credem ca suntem plini de ravna si de strictete, pe cand in realitate ne lasam, mai ales, in voia patimii noastre pentru dreptatea sinelui.
Continuare…

De ce Ortodoxia? – Interviu cu Klaus Kenneth

Adaugat la decembrie 15, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Interviuri, Religii si secte


Fă-ne să înţelegem un lucru”¦ De ce ai ales tocmai Ortodoxia ca mod de viaţă în Hristos? L-ai cunoscut pe Hristos în protestantism. Nu era mai simplă varianta aceasta de „mîntuire” protestantă? De ce ai ales o cale din aceasta, mai „masochistă”, în care Hristos vrea totul, cînd era mult mai simplu să mergi pe mîna celor care declară sus şi tare că „Hristos ne iubeşte şi suntem mîntuiţi!” Ce i-a lipsit protestantismului?

Am simţit foarte repede că protestantismul e superficial. Dacă măcar un pic ţi-e inima sensibilă, atunci imediat observi că e ceva putred, că ceva lipseşte acolo. Acesta e un lucru pe care îl simţi în primul rînd.

În al doilea rînd, îi vezi pe pastorii lor care predică despre faptul că trebuie să faci ceva, dar ei înşişi nu fac”¦ Cunosc pastori care au maşini de lux, trăiesc în vile mari şi beau cel mai bun vin, în vreme ce Hristos a venit pe un măgar.
Continuare…

„Biserica se teme de dezbinari si de schisme, care au ca baza demonicul egoism”

Adaugat la noiembrie 11, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Religii si secte

Lectura apostolica din Epistola catre Efeseni 4, 1-7

Epistola către Efeseni este şi ea o epistolă a captivităţii. Adică este o epistolă de Dumnezeu insuflată pe care predicatorul lumii a scris-o fiind închis în temniţa din Roma pentru iubirea şi slava Domnului Iisus.

Ca un adevărat apostol şi autentic lucrător al Sfintei Evanghelii, se nelinişteşte ca nu cumva credincioşii, cărora le-a propovăduit şi L-a predat pe Hristos, să îngăduie să existe între ei tulburări şi schisme, ci „să se nevoiască a păzi unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Efeseni 4, 3).
Continuare…

Calauzele oarbe nu trebuie urmate

Adaugat la noiembrie 11, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Ioan Gura de Aur, Religii si secte


Din tîlcuirea Sf. Ioan Gura de Aur la Evanghelia mustrării cărturarilor şi fariseilor:

„Răul rămîne rău în orice împrejurare, dar mai cu seamă atunci este rău cînd socoteşti că nici n-ai nevoie de îndreptare; şi este încă şi mai cumplit răul cînd, rău fiind, socoţi că mai poţi îndrepta şi pe alţii. Lucrul acesta vrea să-l arate Hristos cînd îi numeşte pe cărturari şi pe farisei călăuze oarbe. Dacă este cea mai mare nenorocire şi ticăloşie ca un orb să creadă că nu are nevoie de călăuză, gîndeşte-te în ce prăpastie îi duce pe alţii cînd el vrea să le fie călăuză! Hristos spunea aceste cuvinte ca să arate cît de ahtiaţi după slavă sînt cărturarii şi fariseii, ca să arate cît de puternică e furia bolii lor. ”
Continuare…

Cum am devenit ortodox – Maxime Egger

Adaugat la octombrie 19, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Religii si secte

(Un ziarist elvetian convertit la dreapta credintă si devenit slujitor al lui Hristos)

„Ce putem face oare pentru ca Dumnezeu să nu dispară între rîndurile unui text?”
(Georges Khodr)

Cum am devenit ortodox? Iată întrebarea care, fără îndoială, mi-a fost pusă cel mai des în ultimii ani. În general, am evitat răspunsurile transante. Astăzi, cînd, după lungi ezitări, consimt să răspund, luînd condeiul nu pot să nu-mi spun că sunt totusi cît se poate de imprudent, ba chiar inconstient, să accept un demers atît de dificil si delicat. Dificil, pentru că, la urma urmei, este imposibil să dezvălui în cîteva pagini rezultatul unei înaintări spirituale care a durat ani întregi. Delicat, pentru că în acest parcurs există (ca în orice înaintare spirituală) o taină propriu-zis inexprimabilă, o dimensiune atît de profundă si intimă încît ezit la nesfîrsit să vorbesc despre ea. Dar, dacă mîna îmi tremură, este mai cu seamă din teama ca nu cumva, slăvindu-L pe Dumnezeu, să mă slăvesc în ascuns si pe mine însumi.
Continuare…

„Martorii lui Iehova” – conduşi de Dumnezeu sau de organizaţie?

Adaugat la august 18, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Religii si secte

Despre pericolele organizaţiei „Martorii lui Iehova” au fost scrise destul de multe articole, însă prea puţine persoane cunosc adevărul despre această Organizaţie. Despre istoria acestei Organizaţii putem spune multe, la fel ca şi despre mulţimea greşelilor, despre traducerea Sfintei Scripturi intitulată „Traducerea Lumii Noi” care conţine enorm de multe greşeli, încît citind această versiune putem observa o hulă adevărată în adresa lui Dumnezeu. Deja este cunoscut faptul că arma principală a Organizaţiei sînt broşurile „Turnul de veghe” şi „Treziţi-vă”, precum şi alte cărţi editate de Organizaţie, iar cu ajutorul Bibliei Organizaţia îşi susţine învăţătura.
În acest articol vom reda unele interpretări (explicaţii) ale organizaţiei asupra unor momente din Sfînta Scriptură şi nu numai.
După cum afirmă membrii acestei Organizaţii („Argumente din Scripturi”, 2007, pag.215), ei „rămîn fideli Bibliei ca etalon pentru toate convingerile lor”, adică se conduc după principiul „Sola Scriptura”. Dar, analizînd explicaţiile din broşurile Organizaţiei, observăm că mai valabil pentru ei este termenul „Sola Organizaţia”, fiindcă ei ascultă de ceea ce spune Organizaţia, care răstălmăceşte Biblia în felul său.
Continuare…

Reîncarnarea, incompatibilă cu CredinÈ›a Ortodoxă

Adaugat la august 4, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Religii si secte

Ce cred adepÈ›ii karmei È™i ai reîncarnării

Potrivit cu principiile religiilor orientale (mai ales hinduismul È™i budismul), ale ocultismului È™i, în general, ale «Noii Ere», după moartea trupească, sufletul intră în trupul altui om, animal È™i chiar plantă. Aceasta înseamnă cuvîntul reîncarnare.

Noua viaÈ›ă va depinde, spun ei, de vieÈ›ile anterioare pe care le-a trăit, care pot fi de ordinul miilor, potrivit celor spuse de adepÈ›ii acestei teorii. Aceasta înseamnă cuvîntul karma.

Această teorie presupune o revizuire a lui Dumnezeu, a omului È™i a lumii, teorie cu totul incompatibilă cu CreÈ™tinismul. Adică presupune că Dumnezeu nu este persoană, ci o „SupraconÈ™tiinÈ›ă impersonală”. Omul nu este nici persoană, nici creaÈ›ia lui Dumnezeu. Scopul omului este să se stingă ca o picătură în oceanul „supraconÈ™tiinÈ›ei universale”. Lumea nu este creaÈ›ia lui Dumnezeu, ci se identifică cu Dumnezeu (un monism panteist extrem).
Continuare…

Religiile „monoteiste”. Avem acelaşi Dumnezeu ca şi necreştinii?

Adaugat la iunie 22, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Religii si secte, Serafim Rose

„Evreii, mahomedanii şi creştinii sunt trei expresii ale aceluiaşi monoteism, iar glasul tradiţiei lor autentice şi străvechi este şi cel mai cutezător şi mai plin de încredere din istorie. De ce nu ar fi posibil atunci ca, în loc să genereze opoziţii ireconciliabile, numele acestui unic Dumnezeu să ducă la un respect reciproc, la înţelegere şi coexistenţă paşnică? De ce să nu privim cu încredere la ziua în care, fără nici un prejudiciu adus dezbaterii teologice, vom descoperi ceea ce este atît de evident şi totuşi atît de greu de acceptat – şi anume că, în calitate de fii ai aceluiaşi Tată, suntem prin urmare cu toţii fraţi?”

Papa Paul al Vl-lea, La Croix, aug.11, 1970
Continuare…

Dreapta credinţă şi sectele

Adaugat la mai 17, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Religii si secte

„Noi sîntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ascultă de noi; cine nu este din Dumnezeu nu ascultă de noi. Din aceasta cunoaştem Duhul adevărului şi duhul rătăcirii”.
1 Ioan 4:6

Articolul de faţă abordează noţiunile de „sectă” , „erezie” şi „eres”; unele diferenţe dintre dreapta credinţă şi secte; problema existenţei fără întrerupere a dreptei credinţe, adică a învăţăturii lui Hristos şi a Bisericii Sale, precum şi calea despre cum putem afla drepta credinţă revelată oamenilor de Dumnezeu, după învăţătura Sfintei Scripturi.

Numeroasele confesiuni din zilele noastre care se conduc după Sfînta Scriptură îşi atribuie termenul de „dreaptă credinţă”. De exemplu, dacă discutăm cu membrii Organizaţiei „Martorii lui Iehova”, ei susţin că adevărul lăsat de Hristos este la ei, iar celelalte confesiuni sînt secte. La fel se întîmplă dacă discutăm cu membrii confesiunii Adventismul de ziua a şaptea „“ adevărul este la ei, iar celelalte confesiuni sau biserici sînt secte. Iată aici apare întrebarea care îi frămîntă pe toţi cei care se întîlnesc cu această problemă: „Toţi cunosc că credinţa adevărată una este, precum ne spune şi Scriptura (Efes 4:5), dar: Care anume este credinţa lăsată oamenilor de Hristos şi propovăduită de Apostoli?
Continuare…

Treptele de bază pentru atragerea oamenilor în Organizaţia „Martorii lui Iehova”

Adaugat la martie 11, 2010 de Victor
Categoria: Articole, Religii si secte

În acest articol vom face cunoştinţă cu treptele sau metodele de atragere a persoanelor în Organizaţia „Martorii lui Iehova”.

Procesul de atragere sau îndoctrinare a persoanelor în Organizaţia „Martorii lui Iehova” (în continuare OMI) durează de regulă, 6 luni, dar în dependenţă de persoana care studiază literatura OMI, acest proces poate dura şi mai mult, iar în alte cazuri şi mai puţin; adică, un rol important aici joacă caracterul persoanei date, intelectualitatea ei, cunoştinţele religioase (în special a OMI), dorinţa de a cunoaşte şi a discuta cu membrii OMI şi nu în ultimul rînd credinţa persoanei în Dumnezeu. Alţi factori de care poate să mai depindă atragerea sau îndoctrinarea persoanelor sînt: Continuare…