Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Statistica creştină în lume. Ce concluzii putem trage?

Adaugat la octombrie 2, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Petru Pruteanu, Religii si secte

Conform datelor prezentate de The Pew Research Center în decembrie 2011, în lume sunt cca 2.184.060.000 de creştini, ceea ce reprezintă 31,7% din populaţia globului. (Pe locul II sunt musulmanii cu 23% din populaţia globului, apoi hinduşii cu 15%).

Romano-catolicii reprezintă aproximativ 50% din numărul total de creştini, fiind în număr de aproximativ 1.094.610.000. Cei mai mulţi dintre ei locuiesc în Brazilia (peste 133 de milioane), Mexic (peste 96 de milioane) şi Filipine (aproape 76 de milioane).

Protestanţii de diferite denominaţiuni (inclusiv neo-protestanţii) reprezintă aproximativ 36,7% din numărul total de creştini, adică aproximativ 800.640.000 de persoane. Mai mult de o treime dintre ei trăiesc în cele două Americi, iar 12,6% în Europa.

Creştinii orientali (ortodocşi şi monofiziţi, calculaţi împreună de acest institut) reprezintă 11,9% din numărul total de creştini, adică cca 260.380.000 de credincioşi. Cei mai mulţi creştini monofiziţi sunt în Etiopia (cca 36 milioane) şi Egipt (cca 3,5 milioane), iar alţii în Armenia, Siria şi Liban.
Continuare…

Venirea sau prezenţa Mîntuitorului Iisus Hristos? – Contraziceri cu Sf. Scriptură în Organizaţia „Martorii lui Iehova” (II)

Adaugat la iulie 26, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Religii si secte

Potrivit învăţăturii Martorilor lui Iehova (în continuare MI), Iisus Hristos deja a venit în chip nevăzut şi guvernează ca rege din 1914 (1). Iată ce scrie într-o carte a MI: ”În Matei 24:37 este folosit cuvîntul grecesc parousia (παρουσια), care înseamnă literalmente „a fi alături”. Primul sens al cuvîntului parousia (παρουσια), aşa cum apare în”Analiză semantică a unor termeni din Noul Testament”, de William Barclay, p. 211, este „prezenţa (unor persoane)”. Sensul cuvîntului reiese clar din Filipeni 2:12, unde Pavel pune în contrast prezenţa sa (parousia- παρουσια) cu absenţa sa (apousia-απουσια). În schimb, în Matei 24:30, unde este vorba de „venirea Fiului omului pe norii cerului cu putere şi cu mare glorie” ca executor al judecăţii lui Iehova în războiul de la Armaghedon, este folosit cuvîntul grecesc erchomenon-ερχομενον. Unii traducători redau ambele cuvinte greceşti prin „venire”, dar traducătorii mai atenţi fac distincţie între cei doi termeni.” (2)
Continuare…

Contraziceri cu Sfînta Scriptură în Organizaţia „Martorii lui Iehova” (I)

Adaugat la iulie 18, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Religii si secte

„Sclavul fidel şi prevăzător” [1] – care, chipurile, dă hrană la timpul potrivit, i-a dus, şi-i duce şi în prezent în eroare gravă pe toţi Martorii lui Iehova (în continuare MI) care cred orbeşte acestei organizaţii. Cu siguranţă această „hrană” este una otrăvitoare, cel puţin, pentru simplul fapt că se contrazice cu Sfînta Scriptură, ne mai vorbind de Sfînta Predanie şi alte scrieri. În acest articol voi prezenta o contrazicere, interpretată de „sclavul fidel şi prevăzător”. Citiţi mai jos textul prezentat de MI:

„Noi putem fi convinşi că Hristos va fi un judecător cinstit şi corect. Proorocia despre El din Isaia 11:3, 4 ne certifică despre aceasta. Prin urmare, împotriva părerii generale, El nu va judeca oamenii pentru păcatele din trecut, majoritatea dintre care, poate că, au fost făcute din neştiinţă. Biblia ne explică, că la moarte omul se izbăveşte sau se eliberează de toate păcatele, pe care le-a săvîrşit. Ea spune:” Căci Cel care a murit a fost curăţit de păcat. Romani 6:7. Aceasta înseamnă că cel înviat va fi judecat de ceea ce va săvîrşi în ziua judecăţii, iar nu pentru ceea ce a săvîrşit pînă la moarte.” [2]

Continuare…

Biserica Reformată (Calvină)

Adaugat la mai 27, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Religii si secte

Calvinismul — mişcare religioasă protestantă care apare în prima jumătate a sec. XVI, în Elveţia (Geneva), ca o reacţie împotriva Bisericii catolice din Franţa.
Întemeietorul calvinismului este Jean Chauvin sau Calvin, învăţat catolic francez. Profund revoltat împotriva intoleranţei cu care autorităţile Bisericii catolice franceze urmăreau mişcările eretice, Calvin însuşi va ajunge un intolerant în cadrul bisericii calvine, pe care o înfiinţează în 1541.
Doctrina ei o formulase încă din 1536, în lucrarea „Institutio religioni Cristianae“, considerată ca cel mai bun tratat de teologie dogmatică şi morală a protestantismului.
Calvinismul se bazează pe libera interpretare a Sfintei Scripturi şi nu admite Sf. Tradiţie. De asemenea, dintre Sfintele Taine nu admite decât Botezul şi Euharistia, fără a recunoaşte însă în aceste taine prezenţa reală a Mântuitorului; astfel, el neagă caracterul obiectiv sacramental al tainei, considerând că aceasta are efect numai la cei predestinaţi. Cultul este şi mai simplificat decât la luterani, calvinismul păstrând doar predica, rugăciunea şi cântarea de psalmi; ca obiecte de cult n-a păstrat nimic, neadmiţând altare, icoane, lumânări, orgă, eliminând orice obiecte bisericeşti sau odăjdii, mai radical decât în luteranism; nu admite semnul crucii, crede în predestinaţie şi de aceea respinge liberul arbitru. Continuare…

Despre “postul cel adevărat”

Adaugat la martie 29, 2013 de Victor
Categoria: Articole, Interviuri, Petru Pruteanu, Post, Religii si secte

Interviu realzat cu Ieromonahul Petru Pruteanu.

De fiecare dată când începe o perioadă de post, Biserica ne aminteşte că postul corect nu înseamnă o simplă abţinere de la anumite bucate, ci şi abţinerea de la anumite patimi şi obiceiuri urâte. Sectarii chiar ne critică pentru abstinenţa de la bucate, spunând că Biblia învaţă cu totul altceva despre post. Ce ne spuneţi sfinţia voastră despre acest lucru?

Întrebările sunt foarte complexe şi voi încerca să răspund la ele pe rând.

De la bun început vreau să subliniez că posturile n-ar trebui să fie nişte perioade cu totul speciale în viaţa noastră, ci doar o intensificare a luptei fiecăruia cu păcatul şi patimile din el. După căderea în păcat a protopărinţilor, omul este chemat la o continuă postire şi înfrânare, la trezvie şi contemplaţie, numai că această lucrare duhovnicească este realizată cu o intensitate diferită în perioadele anului bisericesc, dar care nu trebuie să înceteze niciodată.
Continuare…

Ortodoxie şi Occident – Considerații istorice şi chestiuni contemporane

Adaugat la noiembrie 20, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Biserica si societate, EUtopia, Istoria Bisericii, Religii si secte

Sfârşitul celui de-al doilea mileniu după Hristos este pecetluit de evenimente care s-au ţinut lanţ şi de schimbări istorice fără precedent. Acestea au zdruncinat până şi societăţile care în mod tradiţional aveau un sentiment al certitudinii şi al suficienţei de sine. Nimeni nu poate să aprecieze dacă omul contemporan intră în dimensiunea istorică a mileniului al treilea cu o anume conştienţă de sine sau dacă evenimentele îl depăşesc într-o aşa măsură, încât îl încătuşează într-o evoluţie pe care nu pare să aibă putinţa de a o influenţa. În Răsărit şi în Apus își face simțită prezența un sentiment de aşteptare, în mare măsură şi de teamă, în faţa evenimentelor care urmează să vină. „Ne găseşte timpul nepregătiţi”, ar spune alexandrinul Kaváfis:

„În frică şi suspiciuni, cu mintea tulburată şi ochii îngroziţi, ne ostenim şi plănuim cum să facem”.
Continuare…

Cum a ajuns un protestant printr-o icoana la Ortodoxie

Adaugat la martie 21, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Icoane, Religii si secte

Când, în 1990, am părăsit Hawai pentru a studia la Seminarul Teologic Gordon-Conwell, am făcut-o cu scopul de-a ajunge profesor la liberalul seminar al „Bisericii Unite a lui Hristos”. Aceasta era una dintre cele mai liberale denominaţii protestante, şi voiam să ajut la aducerea sa înapoi la „rădăcinile biblice”. Ultimul lucru din lume pe care-l aşteptam era să devin ortodox!

Chemat de o icoană

După primul semestru, am fost invitat la un studiu biblic ţinut la biserica ortodoxă grecească a Sfinţilor Constantin şi Elena. În timpul studiului, privirile îmi tot fugeau spre masa unde se găseau de vânzare nişte icoane. Ochii mi se întorceau către o icoană anume, a lui Hristos ţinând Scriptura. În zilele ce au urmat nu mi-am putut scoate din minte acea icoană, aşa că m-am întors şi am cumpărat-o.

Când am luat-o, nici prin gând nu-mi trecea să mă fac ortodox. Am cumpărat-o ca pe-un mic gest de răzvrătire împotriva puternicei atitudini reformate de la Gordon-Conwell. Am simţit însă în icoană şi o putere duhovnicească, care m-a făcut mai conştient de prezenţa lui Hristos în viaţa mea.
Continuare…

Scientologia

Adaugat la ianuarie 24, 2012 de Victor
Categoria: Articole, Religii si secte

Scientologia este una dintre cele mai controversate miscari religioase ale zilelor noastre. Ne este cunoscuta mai ales datorita faptului ca celebritati precum Tom Cruise, John Travolta, Kirstie Alley si Sonny Bono sunt doar cativa dintre „adeptii” care o sustin in mod activ. Acest fapt a facut ca Biserica Scinetologica sa fie numita si „Biserica Celebritatilor”.

Scientologia a inceput nu ca religie, ci in calitate de nou sistem de terapie mentala, odata cu publicarea in anul 1950, de catre americanul L. Ron Hubbard, a „Dianeticii: Stiinta Moderna a Sanatati Mentale”. Acesta publicatie care s-a epuizat destul de rapid in SUA a devenit, in scurt timp, textul central al acestei miscari religioase.

In 1954 prima Biserica Scientologica a fost infiintata in Los Angeles, California, si in 1959 Howard a mutata centrul in Saint Hill Manor in Sussex, Anglia.

In 1969 s-a format „Organizatia Marii” ceea ce i-a permis lui Hubbard si apopiatilor sai sa se orineteze pe cercetare si scris la bordul catorva nave maritime. In 1975 Hubbard s-a intors pe uscat la Clearwater in Florida.
Continuare…

Declaratia oficiala a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse privind cresterea crestinofobiei in lume

Adaugat la iunie 9, 2011 de Victor
Categoria: Religii si secte, Stiri

Cu profundă îngrijorare, Biserica Ortodoxă Rusă primeşte informaţii din diferite ţări ale lumii, cu privire la creşterea frecvenţei manifestărilor creştinofobe. Creştinii sunt persecutaţi, sunt victime ale intoleranţei şi ale diverselor forme de discriminare. Evenimentele tragice recente din Giza, în perioada 7-8 mai 2011, cînd bisericile creştine au fost arse şi enoriaşii Bisericii Copte au fost ucişi în timpul unor dezordini în masă, sunt doar o verigă din lungul şir de evenimente de acest gen. Fraţii şi surorile noastre sunt ucişi, alungaţi din casele lor, separaţi de părinţi şi de rude, negîndu-li-se dreptul de a-şi profesa convingerile lor religioase şi de a-şi creşte copiii conform propriei credinţe. Din păcate, manifestările de creştinofobie nu pot fi interpretate ca incidente ocazionale: este o tendinţă bine înrădăcinată deja în unele regiuni ale lumii.
Continuare…

Despre mancaruri curate si necurate

Adaugat la mai 4, 2011 de Victor
Categoria: Articole, Ilie Cleopa, Religii si secte

INVATACELUL: Ce alte deosebiri sunt intre poruncile Vechiului Testament, fata de Noul Testament ?

PREOTUL: Sunt deosebiri si cu privire la ceea ce e permis crestinilor sa manance.

In Sfanta Scriptura a Vechiului Testament se vede ca Dumnezeu a poruncit poporului Sau Israel sa se abtina de a manca din carnea unor animale, pasari si a altor vietati ce traiesc in mare si pe uscat, in acest sens, Dumnezeu a vorbit cu Moise si cu Aaron, zicandu-le: „Graiti fiilor lui Israel si le ziceti: Iata animalele pe care le puteti manca, din toate dobitoacele de pe pamant: orice animal cu copita despicata, care are copita despartita in doua si isi rumega mancarea, il puteti manca. Continuare…