Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Tîlcuirea cuvintelor: „Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm”

Adaugat la iulie 4, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Cuvinte duhovnicesti, Maxim Grecul

Deoarece sfinţia ta, în smerita înţelepciune, întocmai apostolească, a ta, m-ai învrednicit pe mine, cel slab la minte şi neînvăţat, de a vorbi cu un arhiereu şi m-ai întrebat despre unele cugetări greu de înţeles, eu am socotit de drept să aduc la cunoştinţa cuvioşiei tale în cîteva cuvinte, atît cît va povăţui neputincioasa mea raţiune Lumina cea Adevărată, Care îl luminează pe tot omul, ce vine în lume [cele despre acestea]. Pentru că, după vechea traducere, preoţii şi diaconii la începutul sfintei liturghii îi invită pe ortodocşi să se roage pentru pacea de sus şi unii înţeleg că este vorba despre îngeri, să-i fie ştiut cuvioşiei tale că această expresie „мир” la ruşi are două sensuri, ceea ce înseamnă că ea desemnează şi toată creaţia văzută şi nevăzută şi, de asemenea, şi legătura iubirii, care îi uneşte pe oameni între ei. Continuare…