Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Patericul de la Optina

Adaugat la noiembrie 17, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Biblioteca digitala, Sfintii de la Optina

De-a lungul secolelor stăreţia a înflorit, atingînd culmea dezvoltării sale, apoi a slăbit, a ajuns la declin, ca mai tîrziu să renască din nou. A cam fost uitată în Rusia, în timpul cuviosului Paisie Velcicovski (sec. XVIII). Prin luptele sale, prin traducerile cărţilor Sfinţilor Părinţi şi prin exemplu personal, el a readus stăreţia peste ucenicii săi şi, astfel, a început să înflorească în Rusia, în special la schitul Optina. Primii stareţi la Optina „“ Lev, Macarie, Moisei şi Antonie au fost ucenici apropiaţi ai marelui stareţ Paisie. Această mlădiţă îmbelşugată a înflorit continuu de-a lungul a o sută de ani, trecînd de la părinte la fiu, în duhul ascultării autentice.

Continuare…

„Pastele Rosu” – o carte despre trei Mucenici de la Optina

Adaugat la aprilie 17, 2008 de Victor
Categoria: Articole, Biblioteca digitala, Sfintii de la Optina

Vă prezentăm în format electronic cartea „Пасха Красная”. Nina Pavlova. O carte în limba rusă despre trei Mucenici de la Optina ucişi de Sfintele Pasti anului 1993.
Continuare…

Viaţa celui întru Sfinţi – Părintele nostru Teofil, nebunul pentru Hristos

Adaugat la noiembrie 8, 2007 de Victor
Categoria: Biblioteca digitala, Vietile Sfintilor

Vă prezentăm în format electronic cartea „Sfîntul Teofil cel nebun pentru Hristos. Viaţa şi Acatistul”. Vladimir Znosko. Editura Egumenita.

Fericit cel fara fatarnicie aproapelui a slujit, Ale carui fierbinti rugaciuni ca tamaia, Ca fumul de la jertfa lui Abel smerita Spre cer si-a trimis buna inmiresmarea. Pe pamantul cel nestatornic de nimic fiind socotit, Cu pacate sufletul nu si-a spurcat: In camara de nunta ca un oaspete dorit Langa Mirele Cel mai-nainte de veci va fi asezat.

Cuprins:
Viata Sfîntului Teofil cel nebun pentru Hristos.
Acatistul Sfвntului Teofil cel nebun întru Hristos

Continuare…

GRAIURI ORTODOXE. Învăţăturile Sfinţilor Părinţi asupra ecumenismului

Adaugat la noiembrie 7, 2007 de Victor
Categoria: Biblioteca digitala, Ecumenism


> Descărcaţi cartea (.pdf)

Matei 7:15 ~ „Luaţi-vã aminte de proorocii mincinoşi, care vin cãtre voi în veşmintele oilor, iar dinlãuntru sun t lupi rãpitori.”

Matei 24:24 ~ „Cã se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi minuni, cît sã înşale, de va fi cu putinţã, şi pre cei aleşi.”

Faptele Apostolilor 5:29 ~ „Şi rãspunzînd Petru şi apostolii, ziserã: A asculta trebuie pre Dumnezeu mai mult decît pre oameni.”

Fapte 20:28 ~ „Luaţi drept aceea aminte, şi vouã şi la toatã turma întru care pre voi Duhul Cel Sfînt v-au pus socotitori, ca sã paşteţi Biserica lui Dumnezeu, pe care o au cîştigat prin sîngele Lui.”

Fapte 20: 29-30 ~ „Pentru cã eu ştiu aceasta cã vor intra, dupã venirea mea lupi grei între voi, necruţînd turma. Şi dintre voi, singuri se vor scula bãrbaţi grãind îndãrãtnicie, ca sa tragã pre ucenici dupã dînşii.”

Romani 16:17-18 ~ „Şi rog pre voi fraţilor sã socotiţi pre aceia ce împerecherile şi smintelile fac afarã de învãţãtura care voi aţi învãţat, şi vã abateţi de la ei. Pentru cã unii ca aceia Domnului nostru Iisus Hristos nu slujesc, ci pîntecelor lor, şi prin bunãcuvîntare şi bun grai înşalã inimile proştilor.”

Galateni 1:8 ~ „Ci mãcar de noi sau înger din cer va binevesti vouã afarã de ce am vestit vouã, anathema sã fie!”
Continuare…

Sfîntul Grigorie Palama Aghioritul

Adaugat la noiembrie 2, 2007 de Victor
Categoria: Biblioteca digitala

Vă prezentăm în format electronic cartea „Sfîntul Grigorie Palama Aghioritul”, tipărită cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. Traducere: prof. Paul Bălan.

INTRODUCERE

Numeroşi părinţi cu darul discernămîntului duhovnicesc au descoperit că învăţăturile Sfîntului Grigorie Palama sunt la fel de valabile şi astăzi. Omul contemporan, caracterizat prin egocentrism şi nestatornicie, ar trebui să studieze şi să pună în aplicare învăţăturile Sfîntului Grigorie, apărătorul teologiei şi trîmbiţa Harului divin, un om care L-a cunoscut pe Dumnezeu.

Sfîntul Grigorie este teologul Luminii necreate. învăţăturile lui sunt actuale, deoarece Varlaamismul este prezent în multe aspecte ale vieţii noastre.
Continuare…

Patericul Sarovului

Adaugat la octombrie 29, 2007 de Victor
Categoria: Articole, Biblioteca digitala, Serafim de Sarov

Vă prezentăm în format electronic cartea „Patericul Sarovului”, tipărită cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. Traducere: Svetlana Ceapă.

PREFAŢÄ‚

Sfîntul Apostol Pavel spune în Epistola către Evrei (13, 7): Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvîntul lui Dumnezeu; priviţi cu luare-aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.

Acest pasaj biblic m-a determinat să nu-i dau uitării pe cuvioşii pustnici vieţuitori ai mănăstirii Sarov. De aceea, în semn de recunoştinţă deosebită faţă de învăţăturile lor duhovniceşti, m-am hotărît, după măsura puterilor mele, să adun ceva povăţuitor şi mai puţin cunoscut din viaţa şi faptele acelor nevoitori, care au plecat la cele veşnice, şi să le public. Am făcut acest lucru atît spre folosul sufletului meu, cît şi spre folosul altor creştini, care cinstesc cu evlavie amintirea călugărilor mănăstirii Sarov.

Timp de zece ani cît am vieţuit în mănăstirea Sarov, am adunat informaţiile respective de la evlavioşii ei părinţi, care au plecat la cele veşnice, informaţii reale ce le-am prezentat pentru cinstitorii de Dumnezeu, care îşi caută mîntuirea. Aceste informaţii adunate cu strădanie sunt modeste, dar altfel nici nu s-a putut, căci părinţii călugări demni de amintire, despre care scriu eu în această carte, au lucrat faptele mîntuitoare în taină, închizînd bine uşa chiliilor lor.

Continuare…