Romana

Русский

Cu noi este Dumnezeu!

Informatii Utile


Cautare


Sfînta Muceniţa Agripina Romana

Adaugat la iulie 6, 2007 de Victor
Categoria: Calendar

iulie 6, 2021

Sfînta Muceniţa Agripina RomanaAceastă sfîntă era născută şi crescută în vestita cetate a Romei. Şi de mică da miros inimilor credincioşilor ca un trandafir într-o gradină, şi gonea stricăciunea patimilor, pentru ca împodobindu-şi sufletul cu fecioria şi cu bărbăţia, şi făcîndu-se mireasa lui Dumnezeu, a alergat cu îndrăznire şi cu vitejie la mucenicie, dîndu-se pe sine la multe chinuri pentru iubirea şi dragostea lui Hristos, Mirele său.

După aceea fiind bătută cu toiege la trup, a zdrobit prin bătăile ei oasele păgînătăţii, şi fiind dezbrăcată de haine, a mustrat şi a defăimat goliciunea vrăjmaşului. Şi legînd-o cu legături şi punînd-o la munci, şi de înger fiind dezlegată, a dezlegat toată credinţa cea rea. Drept aceea în acele chinuri şi-a dat sufletul la Dumnezeu. Iar acestea a pătimit sfînta în timpul împărăţiei lui Valerian (253-259).

Sfîntului Mucenic Eustohie preotul şi cei împreună cu el, Gaie nepotul său, şi fiii săi Lolia (Lulo), Prov şi Urban

Adaugat la iulie 6, 2007 de Victor
Categoria: Calendar

iulie 6, 2021

Sfîntul Eustohie era preot al idolilor oraşului Ousade, condus de guvernatorul Agrippa în vremea lui Maximian (285-305). În faţa spectacolului mulţimilor de Mucenici Creştini care se dădeau spre moarte pentru Mîntuitorul şi care înfăptuiau numeroase minuni, el respinse iluzia idolilor şi, prezentîndu-se la Eudoxie, Arhiepisocopul Antiohiei, fu botezat şi apoi ordonat preot. Regăsindu-şi cei trei copii: Lolia, Prov si Urban precum şi pe nepotul său Gaie, într-un sat din Lycaonia, Lystra, Eustohie îi învăţă Credinţa în Iisus Hristos şi îi boteză, precum şi pe toate celelalte rude ale sale. Continuînd pe cale, a fost arestat de păgîni şi condus în faţa guvernatorului. Cum îl mărturisea fără frică pe Mîntuitor, guvernatorul porunci să fie sfîşiat de la coaste pînă pe şolduri. Apoi, împreună cu ucenicii săi, fu încredinţat lui Agrippin, guvernatorul de Ancira, dar nici unul nu se lepădă de Hristos ca să-şi scape viaţa. Călăii îi luară atunci cu forţa pe Sfînta Lolia si pe fratele său Urban, îi aşezară faţă în faţă şi le sfîşiară obrajii. Gaie se grăbi să le recupereze sîngele în mîinile sale, pentru a se unge ca şi cu un Sfînt Balsam. El fu prins cu brutalitate si biciuit pe spate si pe pîntece. În timp ce tinerii sufereau astfel chinurile, Sfîntul Eustohie era decapitat. La cîteva zile, Gaie si cei trei copii ai lui Eustohie au fost legaţi de o roată mare de bronz şi puşi pe jăratec. Cum harul dumnezeiesc a stins flăcările, atunci ei au fost tunşi si le-au fost bătute cuie în cap, după care călăii tăiară sînii lui Lolia si Prov iar pe Urban îl loviră cu săbii de lemn cu care se antrenau soldaţii. Cum merituoşii copii continuau să îşi mărturisească credinţa, mai puternică decît moartea şi decît chinurile, ei au fost decapitaţi, pătrunzînd învingători în curtea cerească.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Artemie de Verkola.

Tot în această zi, pomenirea Sfantului Ierarh Gherman, arhiepiscopul Kazanului.